Način verifikacije vlasnika kartice za kupnje putem mobilnih uređaja

Saznajte više o načinu verifikacije vlasnika kartice za kupnje putem mobilnih uređaja i servisu Apple Pay.

Što je način verifikacije vlasnika kartice za kupnje putem mobilnih uređaja?

Način verifikacije vlasnika kartice za kupnje putem mobilnih uređaja (CDCVM) vrsta je načina za verifikaciju kupca (CVM) koju podržavaju kartične mreže pri procjeni transakcija koje se izvršavaju putem mobilnih uređaja. Verifikacijom se provjerava je li osoba koja koristi instrument plaćanja legitimni vlasnik tog instrumenta te se mijenja nositelj odgovornosti za neodobrene transakcije.

Na servisu Apple Pay možete upotrijebiti značajke Face ID, Touch ID ili šifru uređaja kao način za verifikaciju kupca umjesto tradicionalnih metoda kao što su PIN, potpis za transakcije u trgovinama ili protokol 3D Secure za transakcije u aplikacijama.

Za beskontaktne EMV transakcije na servisu Apple Pay, CDCVM se u potpunosti izvršava ili verificira na iOS uređaju ili Apple Watch uređaju. Tijekom transakcije kupac ne treba poduzimati dodatne radnje za verifikaciju na terminalu za plaćanje ili platnom slipu, na primjer unositi PIN ili potpisivati slip.

Zašto bi trgovci trebali podržavati CDCVM?

  • Omogućivanje beskontaktnog plaćanja za bilo koji iznos: na nekim tržištima beskontaktna plaćanja trenutačno su limitirana transakcijskim ograničenjem. Upotreba CDCVM-a uklanja to ograničenje.
  • Smanjenje troškova povezanih sa storniranjem plaćanja: trgovci imaju korist od prebacivanja odgovornosti i nisu odgovorni za prijevaru kada se CDCVM izvršava za Apple Pay transakcije. Kao rezultat, trgovci smanjuju broj storniranja te imaju manje papirologije.
  • Brži protok na blagajni: CDCVM transakcije omogućuju trgovcu brži protok na blagajni jer kupci ne moraju umetati kartice za transakcije s iznosom većim od transakcijskog ograničenja i ne moraju unositi PIN niti potpisivati slip.
  • Povećanje zadovoljstva kupaca: kupci će uživati u bržim i praktičnim transakcijama.

Tko bi trebao podržati CDCVM?

CDCVM može primijeniti svaki trgovac koji prima beskontaktne kartice i transakcije u aplikacijama koje se nalaze na iPhone 6 ili novijim uređajima, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 ili iPad mini 3 ili novijim uređajima. CDCVM privlačan je trgovcima koji imaju veliki promet u trgovini, važna im je brzina i protok ljudi na blagajni, kao i onima koji žele uvesti dodatnu autentifikaciju kupaca za plaćanja unutar aplikacije.

Kako CDCVM funkcionira?

CDCVM verificira kupca koji izvršava transakciju. U okviru svake EMV transakcije terminal za plaćanje i dodatne mrežne aplikacije za plaćanje na iOS uređaju moraju zajednički odlučiti koji će se način verifikacije kupca upotrijebiti. Terminal i iOS uređaj će pri odluci usporediti načine verifikacije koje oboje podržavaju i upotrijebit će prvi takav način. 

Za transakcije putem servisa Apple Pay, CDVM djeluje umjesto drugih načina verifikacije kada ga terminal za plaćanje podržava.

Način verifikacije kupca tijekom zahtjeva za autorizaciju prebacuje se s terminala za plaćanje na davatelja usluge. Način verifikacije nakon toga se upotrebljava za određivanje odgovornosti za prijevaru na temelju pravila mreže plaćanja. Saznajte više o odgovornosti

Koje beskontaktne specifikacije podržavaju CDCVM?

Velike mreže za plaćanja podržavaju CDCVM u okviru specifikacija za beskontaktno plaćanje i plaćanje u aplikaciji. Svaka mreža za plaćanje ima različite specifikacije za beskontaktno plaćanje, no instalacija i certifikacija mora podržavati plaćanje pomoću novog načina verifikacije vlasnika kartice (CVM).

  • Visa podržava CDCVM u okviru specifikacije Visa Card Personalization Specification 2.1 i novije verzije ili bilo koje verzije EMV-ove specifikacije Contactless Kernel 3. Visa podržava CDCVM za kreditne, debitne i prepaid EMV transakcije koje se preusmjeravaju putem mreže VisaNet.
  • Mastercard podržava CDCVM u specifikaciji Contactless Reader Specification 3.0 i novijim verzijama za kreditne, debitne i prepaid EMV transakcije. Mastercard upotrebljava terminologiju On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover podržava CDCVM u specifikaciji Contactless D-PAS Terminal Application 1.0 i novijim verzijama ili bilo kojoj verziji EMV-ove specifikacije Contactless Kernel 6.
  • American Express podržava CDCVM za Apple Pay beskontaktne transakcije na mobilnim uređajima u specifikaciji ExpressPay terminal 3.0 i novijim verzijama.

Što trgovci moraju napraviti kako bi podržavali CDCVM?

Trgovci moraju provjeriti podržava li njihov softver terminala za plaćanje CDCVM. Terminali s najnovijim specifikacijama omogućuju plaćanja putem servisa Apple Pay u iznosu koji je veći od ograničenja za beskontaktno plaćanje. Ako kupac pokuša upotrijebiti plastičnu karticu za beskontaktno plaćanje, od njega će se zatražiti da pokuša ponovno ili da umetne karticu u terminal. Terminali s prethodnim specifikacijama neće dati mogućnost za beskontaktno plaćanje u iznosu koji je veći od ograničenja za beskontaktnu transakciju.

  1. Terminali za plaćanje trgovca moraju podržavati obavezne specifikacije za beskontaktno plaćanje koje pošalju izdavači kartica.
  2. Terminali za plaćanje trgovca moraju biti konfigurirani za prihvaćanje CDCVM-a kao načina verifikacije. Konfiguracija svake mreže za plaćanje neznatno se razlikuje. Specifikacije beskontaktnog plaćanja svake mreže sadržavat će točnu konfiguraciju koja je potrebna.

Pogledajte naš kontrolni popis da biste saznali što još trebate napraviti za prihvaćanje servisa Apple Pay. 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe te ne se ne može uzeti u obzir u pravne svrhe. To nije službeni stav ili stajalište dogovoreno s mrežama za plaćanje, od kojih svaka sama određuje svoja pravila i prakse (uključujući, ali ne ograničavajući se na odgovornost trgovca). Trgovci, akviziteri, tvrtke za obradu podataka i drugi subjekti koji podržavaju EMV CDCVM tehnologiju stoga bi se trebali posavjetovati sa svojim mrežama za plaćanje u vezi s primjenjivim pravilima o opozivu i storniranju plaćanja.   

Apple ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s predmetom koji je sadržan u ovom dokumentu, bilo izričitim ili impliciranim, uključujući bilo kakva jamstva za mogućnost prodaje, prikladnosti za bilo koju određenu svrhu ili jamstva koja proizlaze iz upotrebe ili tumačenja ovog dokumenta.

Ovaj je dokument povjerljiv i ne smije se reproducirati ili prenositi ni u kakvom obliku ni na bilo kakav način, elektronički ili mehanički, ni u bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Apple.

© 2015. Apple Inc. Sva prava pridržana. Apple, logotip tvrtke Apple i Wallet žigovi su tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama. Apple Pay, Face ID i Touch ID zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. iOS je žig registriranog zaštitnog znaka Cisco u SAD-u i drugim zemljama i regijama te se koristi uz licencu. Ostali ovdje spomenuti nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti žigovi odgovarajućih tvrtki.

Datum objave: