Prijenos kopija za Time Machine s jednog diska za sigurnosne kopije na drugi

Sigurnosnu kopiju za Time Machine možete prebacivati s jednoga diska na drugi, a zatim upotrijebiti novi disk da biste nastavili raditi sigurnosne kopije za Time Machine.

Ovaj je članak arhiviran i Apple ga više ne ažurira.

Povezivanje oba diska za sigurnosne kopije s Macom

Najprije provjerite jesu li stari i novi disk za sigurnosne kopije povezani s Macom te pravilno umetnuti. To znači da bi se oba diska trebala prikazati na radnoj površini ili bočnoj traci prozora Finder.

Ako je vaš stari ili novi disk za sigurnosne kopije AirPort Time Capsule ili je neki drugi mrežni disk za sigurnosne kopije, povežite ga s Macom putem Etherneta za najveću brzinu prijenosa.


Provjera formata novog diska za sigurnosne kopije.

Slijedite ove korake samo ako je vaš novi disk za sigurnosne kopije vanjski USB pogon, Thunderbolt ili FireWire disk izravno povezan s Macom. (Preskočite ih ako je vaš novi disk za sigurnosne kopije mrežni disk za sigurnosne kopije.)

 1. Otvorite Informacije o sustavu, a zatim u bočnoj traci odaberite Pohrana. 
 2. Odaberite naziv novog diska za sigurnosne kopije s popisa uređaja za pohranu na desnoj strani. Ako je datotečni sustav koji se odnosi na disk „Žurnalirani HFS+”, a vrsta mape particije je „GPT (Tablica GUID particije)”, novi je disk ispravno formatiran za Time Machine. Prijelaz na sljedeći odjeljak.
 3. Ako disk nije ispravno formatiran za Time Machine, upotrijebite Uslužni program diska da biste ga izbrisali (formatirali). Kada Uslužni program diska pošalje upit o formatu i shemi, za format odaberite Mac OS Extended (žurnaliran), a za shemu Mapa GUID particije.


Postavljanje dozvola na novom disku za sigurnosne kopije.

Slijedite ove korake samo ako je vaš novi disk za sigurnosne kopije vanjski USB pogon, Thunderbolt ili FireWire disk izravno povezan s Macom. (Preskočite ih ako je vaš novi disk za sigurnosne kopije mrežni disk za sigurnosne kopije.)

 1. Odaberite novi disk u Finderu klikom ikone na radnoj površini ili bočnoj traci prozora Finder. 
 2. Odaberite datoteku> Učitaj informacije na traci izbornika. Otvara se prozor Informacije za disk.
 3. Kliknite trokut za otkrivanje  pokraj stavke Dijeljenje i dopuštenja za prikaz postavki u tom odjeljku.
 4. Ako je brava na dnu prozora zatvorena , kliknite je te unesite ime i lozinku administratora.
 5. Pobrinite se da potvrdni okvir „Zanemari vlasništvo na ovoj jedinici” nije odabran.


Isključivanje aplikacije Time Machine

 1. Na traci izbornika otvorite postavke za Time Machine putem izbornika aplikacije Time Machine. Možete odabrati i Apple izbornik  > Postavke sustava, a zatim kliknite Time Machine.
 2. Odznačite opciju „Automatsko sigurnosno kopiranje” ili kliknite prekidač za uključivanje/isključivanje, ovisno o tome što je prikazano u postavkama za Time Machine.


Kopiranje podataka sigurnosne kopije na novi disk

 1. U Finderu otvorite novi prozor za svaki disk za sigurnosne kopije kako biste mogli izmjenjivati datoteke među njima.
 2. Ovisno o vrsti diska za sigurnosne kopije koji ste dosad upotrebljavali, stari bi disk trebao imati jednu od sljedećih datoteka na svojoj gornjoj razini:
  • datoteku koja završava na .sparsebundle
  • ili mapu naziva Backups.backupdb.
   Ako je ta mapa prisutna, sigurnosnu kopiju možete prenijeti samo ako je novi disk vanjski USB pogon, Thunderbolt ili FireWire disk izravno povezan s Macom. Nije moguće upotrijebiti niti jednu drugu vrstu diska koja se može koristiti uz Time Machine.
 3. Povucite tu datoteku sa starog diska za sigurnosne kopije na gornju razinu novog diska.
 4. Ako se to od vas bude tražilo, unesite ime i lozinku administratora pa pričekajte da se kopiranje dovrši.


Odabir novog diska za sigurnosne kopije u aplikaciji Time Machine

Nakon kopiranja starih datoteka sigurnosnih kopija na novi disk, odaberite novi disk u postavkama za Time Machine i provjerite je li Time Machine uključen. Tada će sve stare sigurnosne kopije biti dostupne s novog diska, a nove će se kopije spremati na taj disk.

Datum objave: