iOS 5: objašnjenje lokacijskih usluga

Informirajte se o različitim lokacijskim uslugama koje možete koristiti na uređaju sa sustavom iOS 5 (iPhone, iPad i iPod touch) da biste utvrdili svoju lokaciju. 

Ovaj je članak arhiviran i Apple ga više ne ažurira.

Informacije o korištenju lokacijskih usluga radi praćenja vaše lokacije u Kartama i drugim aplikacijama potražite u vodiču za korisnike za svoj proizvod.

Lokacijske usluge aplikacijama i web-mjestima ovisnima o lokaciji (uključujući aplikacije Karte, Kamera, Safari te ostale aplikacije tvrtke Apple i aplikacije drugih proizvođača) omogućuju korištenje informacija iz mobilnih, Wi-Fi1 i GPS2 mreža radi utvrđivanja vaše približne lokacije.

Aplikacija može, primjerice, upotrijebiti podatke o vašoj lokaciji i upitu za traženje lokacije da vam olakša pronalaženje obližnjih kafića ili kina. Uz to, uređaj može automatski postaviti svoju vremensku zonu na temelju vaše trenutne lokacije. Na uređaju morate omogućiti lokacijske usluge te svakoj aplikaciji ili web-mjestu dodijeliti dozvolu za korištenje podataka o lokaciji.

Napomena: podatke o lokaciji iPhone uređaja moguće je radi sigurnosti koristiti kao pomoć pri reakcijama na hitne pozive neovisno o tome jeste li omogućili lokacijske usluge.

Informacije o preciznosti i točnosti lokacije

Lokacijske usluge, ovisno o uređaju i dostupnim uslugama, koriste kombinaciju mobilne, Wi-Fi i GPS mreže radi utvrđivanja lokacije. Ako niste izravno vidljivi GPS satelitima, uređaj može lokaciju utvrditi pomoću Wi-Fi mreža i odašiljača za prikupljanje podataka od mnoštva korisnika3.

Aplikacije koje prikazuju vašu lokaciju na zaslonu, uključujući Karte, vašu trenutnu (približnu) lokaciju naznačuju plavom oznakom. Ako vašu lokaciju nije moguće precizno utvrditi, oko oznake se prikazuje plavi krug. Veličina kruga ovisi o mogućoj preciznosti utvrđivanja vaše lokacije – manji krug upućuje na veću preciznost.

Plavi krug na karti

Napomena: kada su lokacijske usluge aktivne, na traci stanja prikazuje se ikona ljubičaste ili bijele strelice.

Lokacijske karte, upute i aplikacije ovise o podatkovnim uslugama. Te podatkovne usluge podložne su promjenama te nisu dostupne u svim državama i regijama, stoga lokacijske karte, upute i podaci mogu biti nedostupni, netočni ili nepotpuni. Usporedite podatke dobivene na uređaju s okruženjem te uzmite u obzir sve znakove da biste razjasnili eventualne nepodudarnosti.

Dodatne informacije

Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge možete uključiti ili isključiti tako da otvorite Postavke > Lokacijske usluge. Lokacijske usluge možete uključiti tijekom korištenja asistenta za podešavanje ili kasnije prilikom postavljanja lokacijskih usluga. Možete ih isključiti ako ih ne želite koristiti ili ako želite produljiti trajanje baterije. Možete imati pojedinačni pregled nad aplikacijama i servisima sustava koji imaju pristup podacima lokacijskih usluga.

Lokacijske usluge Usluge sustava
Postavke > Lokacijske usluge Postavke > Lokacijske usluge > Usluge sustava

Resetiranje upozorenja o lokaciji

Upozorenja o lokaciji zahtjevi su aplikacija (kao što su Kamera, Kompas i Karte te aplikacije drugih proizvođača ovisne o lokaciji) za korištenje lokacijskih usluga u tim aplikacijama. Aplikacija će prikazati upozorenje o lokaciji kada prvi put mora pristupiti podacima lokacijskih usluga. Dodirnite U redu da biste aplikaciji dopustili korištenje lokacijskih usluga kada su potrebne. Dodirnite Nemoj dozvoliti da biste od tog trenutka aplikaciji onemogućili pristup podacima lokacijskih usluga.

Upozorenje o lokaciji

Lokacijske usluge možete onemogućiti u bilo kojem trenutku. Da biste to učinili, dodirnite Postavke > Lokacijske usluge, a zatim pomoću kliznika Lokacijske usluge isključite sve lokacijske usluge ili koristite pojedinačni kliznik za svaku lokacijsku aplikaciju ili stavku na uređaju. Da biste lokacijske usluge onemogućili za sva web-mjesta, isključite lokacijski prekidač za Safari. Lokacijske usluge sustava možete onemogućiti i tako da dodirnete Usluge sustava te isključite prekidač za svaku lokacijsku uslugu sustava na uređaju.

Ako isključite lokacijske usluge, zatražit će se da ih uključite kada aplikacija sljedeći put pokuša koristiti tu značajku.

Poboljšavanje preciznosti GPS-a2

Preciznost GPS-a ovisi o broju vidljivih GPS satelita. Lociranje svih vidljivih satelita može trajati nekoliko minuta, pri čemu se preciznost s vremenom postupno povećava. Koristite sljedeće savjete da biste poboljšali preciznost GPS-a:

  • U postavkama Postavke > Općenito > Datum i vrijeme provjerite jesu li datum, vrijeme i vremenska zona na uređaju pravilno postavljeni. Ako je moguće, koristite naredbu Podesi automatski.
    Važno: netočne postavke na računalu mogu se sinkronizirati s uređajem. Provjerite datum, vrijeme i vremensku zonu na svakom računalu koje se sinkronizira s uređajem.
  • Provjerite je li omogućen Wi-Fi i imate li vezu s mobilnom ili Wi-Fi mrežom. Na taj način A-GPS (potpomognuti GPS) na uređaju može brže locirati vidljive GPS satelite te ponuditi početne informacije o lokaciji pomoću Wi-Fi ili mobilnih mreža. Napomena: korištenje mikroćelija (ponekad se zovu femtoćelije) nije podržano uz lokacijske usluge.
  • Pogled prema obzoru mora biti bez prepreka u nekoliko smjerova. Imajte na umu da zidovi, krovovi vozila, visoke zgrade, planine i ostale prepreke mogu blokirati liniju kontakta s GPS satelitima. Uređaj će u tom slučaju automatski koristiti Wi-Fi ili mobilne mreže radi utvrđivanja položaja sve dok GPS sateliti opet ne postanu vidljivi.

Wi-Fi mreže za prikupljanje podataka od mnoštva korisnika i mobilne lokacijske usluge

Ako su lokacijske usluge uključene, vaš će uređaj povremeno tvrtki Apple slati geografski označene lokacije obližnjih Wi-Fi hotspotova i odašiljača u anonimnom i šifriranom obliku radi dopunjavanja baze podataka o lokacijama Wi-Fi hotspotova i odašiljača prikupljenima od mnoštva korisnika. Uz to, ako putujete (npr. automobilom), a lokacijske su usluge uključene, iOS uređaj s GPS-om povremeno će tvrtki Apple slati podatke o GPS lokacijama i brzini putovanja u anonimnom i šifriranom obliku radi stvaranja baze podataka o prometu prikupljenih od mnoštva korisnika. Pomoću lokacijskih podataka koje Apple prikuplja od mnoštva korisnika nije moguće utvrditi vaš identitet.

Zaštita privatnosti

Ako aplikacijama ili web-mjestima drugih proizvođača dopustite upotrebu podataka o svojoj trenutnoj lokaciji, primjenjuju se njihovi uvjeti i pravila o zaštiti privatnosti te uobičajena postupanja. Pročitajte uvjete, pravila zaštite privatnosti i uobičajena pravila za aplikacije i web-mjesta da biste saznali na koji način upotrebljavaju podatke o vašoj lokaciji i ostale podatke. S podacima koje prikuplja Apple postupat će se u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke Apple.

Napomene:

  1. iOS uređaji bez mobilne mreže za lokacijske usluge koriste samo Wi-Fi (ako je Wi-Fi mreža vidljiva).
  2. GPS je dostupan na iPhone i iPad Wi-Fi + 3G modelima.
  3. Na iOS uređajima koji se prodaju u Kontinentalnoj Kini možda se koristi pojam Wireless LAN (WLAN), a ne Wi-Fi. Neki modeli iPhone uređaja koji se prodaju u Kontinentalnoj Kini ne podržavaju WLAN.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: