לחיצה הדרגתית

במחשב Mac עם משטח מגע מסוג Force Touch, ניתן ללחוץ בחוזקה (להפעיל כוח על משטח המגע עד שתרגיש/י לחיצה עמוקה יותר) על פריט כדי לבצע פעולה. למשל, ניתן ללחוץ בחוזקה על קובץ ב‑Finder כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה, או ללחוץ בחוזקה על מילה בעמוד אינטרנט או ביישום כדי לחפש את ההגדרה שלה ומידע נוסף.