רשימה חכמה

רשימה שמחילים עליה כללים (לדוגמה, שירים של אמנים מסוימים או תכניות עם מספר עונות). כשמוסיפים לספריה פריט שתואם את הכללים שהגדרת, הפריט מתווסף באופן אוטומטי לרשימה החכמה.