Apple ID

ה-Apple ID שלך הוא החשבון המשמש אותך לכל שירותי Apple, כגון App Store,‏ Apple Music,‏ iCloud,‏ FaceTime,‏ iTunes Store ועוד.

  • ה-Apple ID מורכב מכתובת דוא״ל ומסיסמה. במיקומים מסוימים ניתן להשתמש במספר טלפון במקום בכתובת דוא״ל. עיין/י במאמר התמיכה של Apple בשם שימוש במספר הטלפון הנייד כ-Apple ID.

  • ניתן להתחבר באמצעות אותו Apple ID לכל שירות של Apple, בכל מכשיר. כך, לאחר שביצעת רכישות או הורדת פריטים במכשיר אחד, אותם פריטים יהיו זמינים במכשיר אחר שלך. הרכישות שלך מקושרות ל‑Apple ID שלך ולא ניתן להעביר אותן ל‑Apple ID אחר.

  • מומלץ להחזיק ב-Apple ID אישי ולא לשתף אותו. אם הינך חלק מקבוצה משפחתית, באפשרותך להשתמש ב״שיתוף משפחתי״ על-מנת לשתף רכישות בין בני משפחה - בלי שיהיה עליך לשתף Apple ID.

למידע נוסף על Apple ID, ראה/י את דף התמיכה של Apple ID. כדי ליצור חשבון, בקר/י באתר החשבונות של Apple ID.