תיקיית בית

תיקיית הבית שלך אינה נקראת ״בית״. שמה של התיקיה זהה לשם המשתמש שלך. אם מוגדרים ב-Mac כמה משתמשים, לכל משתמש יש תיקיית בית. כאשר הינך מחובר/ת, צלמית תיקיית הבית שלך נראית כמו בית, ושאר תיקיות הבית נראות כמו תיקיות רגילות. כאשר תתנתק/י ומישהו אחר יתחבר למחשב, צלמית תיקיית הבית של אותו משתמש תהיה תמונה של בית.

צלמית תיקיית הבית:

בתיקיית הבית שלך קיימות תיקיות לשמירת הקבצים המוצגים במכתבה ולשמירת הורדות, תמונות, מסמכים וקבצים ציבוריים.

הערה: אם הינך משתמש/ת ב״מכתבה״ וב״מסמכים״ ב-iCloud, תיקיות עבור קבצים ומסמכים של המכתבה שלך ממוקמות במקטע iCloud בסרגל הכלים של Finder, במקום בתיקיית הבית שלך.

לפתיחת תיקיית הבית שלך, לחץ/י על המכתבה כדי לוודא שהינך נמצא/ת ב-Finder ובחר/י ״עבור אל״ > ״בית״.