תפריט קלט

התפריט ״קלט״, בשורת התפריטים, מאפשר לך לבחור מקורות קלט שונים (כגון צרפתית או יפנית), פותח את ״מציג המקלדת״ ואת ״מציג התווים״ ומעניק לך גישה מהירה להעדפות ולעזרה עבור מקור הקלט המשמש אותך כעת. התפריט ״קלט״ מופיע בעת ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בהעדפות ״מקלדת״:

  • אפשר/י שני מקורות קלט או יותר.

  • בחר/י בתיבת הסימון ״הצג מציגי מקלדת ואמוג׳י בשורת התפריטים״.

  • בחר/י בתיבת הסימון ״הצג תפריט קלט בשורת התפריטים״.