משתמש מנוהל

משתמשים המנוהלים באמצעות כלי בקרה להורים יכולים לגשת רק ליישומים ולתוכן שצוינו על-ידי המנהל שמנהל אותם. המנהל יכול להגביל את אנשי הקשר של המשתמש ואת הגישה שלו לאתרים ולהציב מגבלות זמן על השימוש שלו במחשב.