Dock

ה‑Dock, הממוקם לאורך חלקו התחתון של המסך (או לאורך אחד מצדדיו), הוא מקום נוח לשמירת היישומים, התיקיות או המסמכים המשמשים אותך בתדירות גבוהה. לשינוי המראה של ה-Dock, בחר/י בתפריט Apple > “העדפות המערכת” ולחץ/י על Dock.