לחיצה חזקה

במחשב Mac עם משטח מגע Force Touch, ניתן ללחוץ בחוזקה (להפעיל כוח על משטח המגע עד שתרגיש/י לחיצה עמוקה יותר) על פריט כדי לבצע פעולה. למשל, ניתן ללחוץ בחוזקה על קובץ ב-Finder כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה, או ללחוץ בחוזקה על מילה בעמוד אינטרנט או ביישום כדי לחפש את ההגדרה שלה ומידע נוסף.