קיצור

כינוי (קיצור) הוא קיצור דרך ליישום, לקובץ או לתיקיה, שניתן לשמור בכל מיקום ב-Mac. יצירת קיצור דרך לפריט אינה גורמת להעברת הפריט. כאשר/י תפתח/י את הכינוי, הפריט המקורי ייפתח. אם תעביר/י את הפריט המקורי או תשנה/י את שמו, הקישור בינו לבין הקיצור יישמר.