בחר/י פריטים

לבחירת פריט אחד או יותר, כגון אנשי קשר, הודעות דוא״ל, קבצים, תיקיות או תמונות, בצע/י אחת מהפעולות הבאות:

  • בחירת פריט: העבר/י את המצביע מעל לפריט ולאחר מכן לחץ/י עליו.

  • בחירת פריטים מרובים: הקש/י והחזק/י את מקש Command ולאחר מכן לחץ/י על הפריטים.

  • בחירת פריטים מרובים הסמוכים זה לזה: לחץ/י על הפריט הראשון שברצונך לבחור, הקש/י והחזק/י את מקש Shift ולאחר מכן לחץ/י על הפריט האחרון.

    ניתן גם ללחוץ כשהסמן נמצא לצד הפריט הראשון, להקיש ולהחזיק בעכבר או במשטח המגע ולגרור את הסמן מעל כל הפריטים.