מערך יתיר של כוננים עצמאיים (RAID)

ניתן לשלב כוננים מרובים למערך כוננים אחד, הנקרא מערך יתיר של כוננים עצמאיים (RAID), והם יעבדו ככונן אחד. בהתאם לאופן השילוב של הכוננים, מערך ה-RAID יכול להגן על הנתונים שלך מפני כשלי חומרה, לזרז את הגישה לנתונים או להגדיל את קיבולת האחסון. ניתן להשתמש בכלי העזר לכוננים ליצירת מספר סוגים שונים של מערכי RAID תוך שימוש בכוננים הפנימיים ובכוננים חיצוניים מחוברים.

מערכי כוננים מסוג RAID אינם יכולים להשתמש במאפיינים מסוימים של ניהול כונן, כגון הצפנת כונן של FileVault.

אם ברשותך Mac Pro עם כרטיס RAID של Mac Pro, השתמש/י בכלי העזר של RAID. כלי עזר זה עושה שימוש בכרטיס של RAID להשגת ביצועים משופרים וליצירת סוגים נוספים של מערכי RAID.