מערך RAID משוקף

מערך יתיר משוקף של כוננים עצמאיים, או מערך RAID משוקף, יכול לסייע בהגנה על הנתונים שלך מפני כשל בכונן. הנתונים נכתבים בשני כוננים או יותר בו-זמנית, כך שאם אחד מהכוננים מנותק או שיש בו כשל, ה-Mac יכול עדיין לגשת לנתונים בכוננים האחרים. אם תחבר/י שוב כונן שניתקת, מערך ה-RAID יוכל לבנות אותו מחדש ברקע כך שהוא יכיל את הנתונים העדכניים ביותר.

ניתן להוסיף למערך כוננים רזרביים, המכונים גם ״רזרבות חמות״, שהמערכת אינה כותבת אליהם, אלא אם כונן אחר מנותק או שיש בו כשל. אם כונן מסוים מנותק או שיש בו כשל, מערך ה-RAID בונה מחדש אחד מהכוננים הרזרביים, כך שיכיל את הנתונים העדכניים ביותר. אם תחבר/י שוב כונן לאחר שמערך ה-RAID החליף אותו בכונן רזרבי, הכונן שחובר מחדש ייחשב כונן רזרבי.

ניתן לבחור שמערך ה-RAID יבנה מחדש כונן רזרבי באופן אוטומטי. לחלופין, תוכל/י לבנות אותו מחדש בעצמך.

גם אם יש לך מערך RAID משוקף, עליך לגבות את הנתונים באופן סדיר. שיקוף מגן עליך מפני סוגים מסוימים של כשלי חומרה, אך לא מפני שגיאות משתמש או השחתת תוכנה. אם תמחק/י קובץ, הוא יימחק גם מהשיקוף. אם תוכנה פוגמת בקובץ, הוא נפגם גם בשיקוף.