לחיצה הדרגתית

ב-Mac עם משטח מגע Force Touch ניתן ללחוץ על פריט לחיצה הדרגתית (לחיצה חזקה על משטח המגע עד שמרגישים לחיצה עמוקה יותר) כדי לבצע פעולה. למשל, ניתן ללחוץ לחיצה הדרגתית על קובץ ב-Finder כדי להציג אותו בתצוגה מקדימה, או ללחוץ לחיצה הדרגתית על מילה בעמוד אינטרנט או ביישום כדי לחפש את ההגדרה שלה ומידע נוסף.