Apple ID

‏Apple ID נותן לך גישה ל‑iTunes Store, ל‑App Store, ל‑Apple Books, ל‑iCloud, ל‑FaceTime ולשירותים נוספים של Apple. הוא מורכב מכתובת דוא״ל (למשל karina_cavanna@icloud.com) וסיסמה. למידע נוסף על Apple ID, ראה/י את דף התמיכה של Apple ID. כדי ליצור חשבון, בקר/י באתר החשבונות של Apple ID.

הערה: במיקומים מסוימים ניתן להשתמש במספר טלפון במקום בכתובת דוא״ל כ‑Apple ID. ראה/י את מאמר התמיכה של Apple שימוש במספר הטלפון הנייד כ-Apple ID.

כל הרכישות שלך מקושרות ל-Apple ID שלך ולא ניתן להעביר אותן ל-Apple ID אחר. אם הינך מבצע/ת רכישות ב-iPad, ב-iPhone או ב-Mac אחר, תמיד התחבר/י באמצעות אותו Apple ID על-מנת לראות את כל הרכישות בחנות שביצעת ב-Mac הזה ולהוריד עדכונים זמינים.

מומלץ להשתמש באותו Apple ID עבור כל שירותי Apple, לרבות iTunes Store,‏ App Store ו-Apple Books.