מה חדש לארגונים ב-iPadOS 15

למדו על התוכן הארגוני ש-Apple הפיצה במסגרת iPadOS 15.

העדכונים שנכללים ב-iPadOS 15 משפרים את היציבות, הביצועים או התאימות של המכשיר והם מומלצים לכל המשתמשים. מנהלי מכשירים יכולים לנהל עדכוני תוכנה באמצעות פתרון MDM. 

לקבלת מידע על שיפורים כלליים, קראו על העדכונים ב-iPadOS 15.

לקבלת פרטים על תוכן האבטחה של עדכונים אלה, עיינו בעדכוני האבטחה של Apple.

iPadOS 15.6

 • בעת שימוש ב- Yubikey 5Ci להעתקת מחרוזת של סיסמה, עכשיו תאוחזר המחרוזת כולה.

     


iPadOS 15.5

 • מוסיף תמיכה לכניסה באמצעות Apple ID מנוהל שמאוחד עם Google Workspace.
 • נפתרה בעיה שגרמה לכך שלא היה ניתן לבצע שיחות באמצעות קישורי tel://‎ שהכילו תווים מיוחדים.
 • קישורים של סכימות URL לאפליקציות עכשיו פעילים באפליקציות 'דואר', 'הודעות' ואחרות.
 • נפתרה בעיה שגרמה לכך שמכשירים שהוגדרו עם תצורת 'VPN תמיד פעיל' לא יכלו לטעון את Captive Network Assistant בעת הצטרפות לרשתות.

     


iPadOS 15.4

ניהול מכשירים

 • המגבלות הקיימות ב'פתח באמצעות' מאפשרות כעת למנוע שיתוף של פתקים המאוחסנים בחשבון מנוהל עם יעדים שאינם מנוהלים.
 • כעת ניתן לעדכן אפליקציות המותקנות במכשירים הרשומים ב'רישום משתמשים' באמצעות MDM.
 • נפתרה בעיה שהייתה עשויה לגרום לכשל בעת התקנה מחדש של פרופיל רישום.

תיקוני באגים ושיפורים נוספים

 • מגבלת AirDrop חלה כעת כראוי על מכשירים שיש להם שיעורים שהוגדרו באפליקציה 'כיתת לימוד'.
 • נפתרה בעיה שגרמה לכך שהמשתמש לא יוכל להשבית התראות ממשלתיות.
 • מכשירים שהוגדרו עבור מקלדות חומרה ביפנית כבר לא ישנו את מיפוי המקלדת לאחר שינוי כיוון המכשיר לאורך או לרוחב.
 • נפתרה בעיה שגרמה לאי יכולת להוסיף החלפות מלל חדשות במכשירים מסוימים.
 • נפתרה בעיה שגרמה להופעת הנחיות מרובות למשתמשים בעת טעינה של דף אינטרנט המצריך אישור לשם אימות.
 • נפתרה בעיה שמנעה כניסה למכשיר iPad משותף באמצעות מקלדות חיצוניות.

     


iPadOS 15.3

 • נפתרה בעיה שעשויה לגרום למשתתפים בפגישת לוח שנה לקבל תשובות מאירועי לוח שנה ישנים יותר של Exchange לאחר עדכון מכשיר.
 • נפתרה בעיה שעשויה לגרום לשיחות ועידה בווידאו מבוססות-WebRTC המופעלות על ידי Safari להיות ללא שמע או וידאו.
 • נפתרה בעיה שעשויה לגרום לדפי אינטרנט שמחייבים אימות להציג בקשה פעמים רבות במהלך הטעינה.

     


iPadOS 15.2

ניהול מכשירים

 • ניתן עכשיו למנוע את השימוש ב'הגנה על פרטיות הדוא"ל' במכשירים תחת פיקוח.

תיקוני באגים ושיפורים נוספים

 • נפתרה בעיה שבה הגבלת 'גיבוי iCloud' לא הוחלה בעת השימוש בזרימת העבודה 'העברה או איפוס'.
 • נפתרה בעיה שמנעה מ-Apple Configurator 2 לשנות את מסך הבית של מכשירים מחוברים.
 • נפתרה בעיה שעלולה לגרום ללוח השנה לפעול בצורה איטית או לא להגיב.
 • נפתרה בעיה שמנעה מפרוקסי המשתמש ב-NTLM לבצע אימות.
 • נפתרה בעיה שמנעה מכמה מכשירים להתקין עדכוני תוכנה דרך הרשת הסלולרית.
 • נפתרה בעיה שיכולה לגרום לאישורים הנשלחים דרך MDM להיות בלתי זמינים. למידע נוסף

     


iPadOS 15.1

תיקוני באגים ושיפורים נוספים

 • כאשר יישום מוגדר למצב יישום בודד, המשתמשים יכולים לאשר הנחיות לגבי מיקרופון, מצלמה והרשאות אחרות.
 • תוקנה בעיה שבה ההגבלה 'מחק את כל התוכן וההגדרות' לא מנעה ממשתמשים למחוק מכשירים.

 

iPadOS 15

מערכת iPadOS 15 כוללת תכונות חדשות, כגון 'לוח עריכה מנוהל', חוויית 'רישום משתמשים' משופרת, יכולות ניהול הצהרתי חדשות ושיפורים נוספים בניהול מכשירים.

ניהול מכשירים

 • הגבלה חדשה ב'לוח עריכה מנוהל' ב-iPadOS 15 מבטיחה שהדבקת תוכן תתבצע בהתאם לכללי 'פתח באמצעות' מנוהלים שהוגדרו.
 • רישום משתמשים מאפשר גישה ל-iCloud Drive באפליקציה 'קבצים' גם עבור חשבון Apple ID אישי וגם עבור חשבון Apple ID מנוהל.
 • תהליך רישום חדש המבוסס על חשבונות מאפשר למשתמשים לבצע רישום מהמכשיר שלהם תחת 'הגדרות' > 'כללי' > 'VPN וניהול מכשירים' באמצעות ה-Apple ID המנוהל שהוקצה להם.
 • כעת ניתן להגדיר במטען 'כניסה יחידה הניתנת להרחבה' מרכזים מועדפים לחלוקת מפתחות (KDC).
 • ב-tvOS 15 ניתן להשתמש במפתח חדש במטען שלט הטלוויזיה כדי להסיר שמות של מכשירי Apple TV בווידג'ט השלט של Apple TV.
 • ניתן למנוע את הפעלת 'ממסר פרטי של iCloud' במכשירים הנמצאים בפיקוח. למדו כיצד להכין את הרשת ל'ממסר פרטי של iCloud'.

תיקוני באגים ושיפורים נוספים

 • בעת כתיבת הודעת דואר, ה-"DisplayName" (שם התצוגה) יוצג כעת לנמענים שמופיעים ברשימת הכתובות הגלובלית של Exchange.
 • טיפול בבעיה שבה חיבור VPN לפי חשבון לא נוצר עם חשבונות Exchange עבור כל השירותים.
 • הודעות לא יושבתו יותר לאחר עדכון תוכנה אם הוגדר דילוג על מסכי 'הודעות' ו-FaceTime במהלך רישום מכשירים אוטומטי.
 • כאשר MDM מעביר עדכון תוכנה למכשיר המוגן באמצעות קוד גישה שנמצא במצב נעילה, 'מסך הנעילה' כבר לא יציג שגיאה.
 • כעת, מכשירים שנוצרו עם cfgutil יצאו בצורה תקינה מ'מדריך ההתקנה' כשהתהליך יושלם.
 • טיפול בבעיה שבה עדכוני 'דואר' לא מוצגים ב'מסך הנעילה'.
 • כשמכשירים מוגדרים לשימוש ביפנית והגבלות ניהול 'פתח באמצעות' מופעלות, אנשי קשר ימוינו כעת כראוי בעת בחירת נמענים ב'דואר' 
 • מערכת iPadOS 15 תומכת באפשרות העדפת IPv6 בלבד ב-DHCPv4. אפשרות זו מתירה למכשירים שתומכים ב-IPv6 להימנע מהקצאה של כתובת IPv4.
 • ההרחבה של 'כניסה יחידה' יכולה כעת להשתמש ב-Face ID וב-Touch ID לאימות.
 • אישורי Kerberos SSO נשלחים כראוי לשרתי ADFS כאשר מתבצע אימות דרך ה-API של SafariViewController.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: