שיתוף והקצאה של תזכורות ב-iPhone או ב-iPad

שתפו את רשימות התזכורות שלכם עם אחרים כדי שהם יוכלו לדעת מה מופיע ברשימת המטלות שלכם. אתם יכולים גם להקצות תזכורות לאנשים ברשימה משותפת כדי לפצל משימות.

שיתוף רשימה

 1. פתחו את היישום 'תזכורות'. הקישו על הרשימה שאתם רוצים לשתף.
 2. הקישו על לחצן השיתוף .
  האפשרויות לשיתוף רשימת תזכורות ב-iOS 16.
 3. בתפריט, הקישו על איש הקשר או על יישום כמו 'הודעות' או 'דואר' ושתפו את הרשימה.

אחרי שמישהו יקבל את הזמנתכם, הוא יוכל להוסיף פריטים, למחוק פריטים ולסמן אותם כפריטים שהושלמו. כדי להציג רשימות משותפות שיצרתם ב-iOS 13 ואילך, לאנשים שאתם מזמינים חייב להיות iOS 13 ואילך במכשיר שלהם. העדכונים שאתם מגדירים לתזכורות שלכם לא משותפים עם אף אחד.


הקצאת תזכורת ברשימה משותפת

 1. הקישו על תזכורת.
 2. הקישו על לחצן ההקצאה  שמופיע בסרגל הכלים המהיר.
 3. בחרו את האדם שאליו תרצו להקצות את התזכורת.
  ב'תזכורות' ב-iPhone, אפשר להקצות משימות ספציפיות מהרשימה לאיש קשר כלשהו.
 4. הקישו על 'סיום'.

צריכים להקצות מחדש תזכורת או להסיר הקצאה? הקישו על המקבל ליד התזכורת, ולאחר מכן הקישו על 'הקצאה חוזרת' או 'הסר משימה'.

הפעלה או השבתה של עדכונים ברשימת תזכורות משותפת

 1. ביישום 'תזכורות', הקישו על הרשימה המשותפת שברצונכם לשנות את העדכונים שנשלחים לגביה.
 2. הקישו על הלחצן 'שיתוף פעולה' .
 3. הקישו על 'ניהול רשימה משותפת'.
 4. הפעילו או השביתו את אפשרות העדכונים עבור 'הוספת תזכורות' ו'השלמת תזכורות'.
 5. הקישו על 'סיום'.

ב-iPhone, תוכלו לשתף רשימת תזכורות עם אנשי הקשר שלכם, אבל אם תרצו לשנות את הגדרות העדכונים האוטומטיים, תצטרכו לעשות זאת בחלונית האפשרויות 'ניהול רשימה משותפת'.

Published Date: