אודות תוכן האבטחה של Boot Camp 6.1.14

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Boot Camp 6.1.14.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. הגרסאות העדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple. ניתן להצפין תקשורת עם Apple באמצעות'מפתח PGP לאבטחת מוצר' של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפיCVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

Boot Camp 6.1.14*

הופץ ב-17 במאי 2021

Boot Camp

זמין עבור: Mac Pro (סוף 2013 ואילך), MacBook Pro (סוף 2013 ואילך), MacBook Air (אמצע 2013 ואילך), Mac mini (אמצע 2014 ואילך), iMac (אמצע 2014 ואילך), MacBook (תחילת 2015 ואילך), iMac Pro (סוף 2017)

השפעה: יישום זדוני עלול להצליח להשיג הרשאות ברמה גבוהה יותר

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2021-30675: ‏MJ0011 מ-Kunlun Lab

* בשביל Boot Camp נדרש Mac עם מעבד Intel.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: