אודות התוכן של GarageBand 10.4.3 בנושא אבטחה

מסמך זה מתאר את התוכן של GarageBand 10.4.3 בנושא אבטחה.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. הגרסאות העדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף בנושא אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

GarageBand 10.4.3

הופץ ב-6 באפריל 2021

GarageBand

זמין עבור: macOS Big Sur

השפעה: ייתכן שתוקף מקומי השיג גישת קריאה למידע רגיש

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות הסרת הרשאות נוספות.

CVE-2021-30654: וויצ'ך רגולה (‎@_r3ggi) מ-SecuRing

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: