הגדרת התנהגות של SMB Multichannel

ב-macOS Big Sur 11.3 ואילך, התכונה SMB Multichannel מופעלת עם הגדרות ברירת מחדל אידאליות עבור רוב הארגונים והמשתמשים, אבל המשתמשים יכולים להתאים אותן כנדרש.

מאמר זה מיועד למנהלי רשת.

SMB Multichannel מאפשרת ל-macOS לבסס יותר מחיבור אחד לשרת SMB, להגדיל מהירויות העברה ולספק יתירות. כדי להשתמש בתכונות אלה נדרש שרת שתומך ב-SMB Multichannel.

כדי להפעיל יתירות, יש להפעיל יותר מחיבור רשת אחד שמאפשר קישוריות לשרת SMB. כאשר SMB Multichannel מופעלת ויש יותר מרשת זמינה אחת, macOS מעדיפה להתחבר לרשת שמציגה את עצמה כמהירה ביותר. כדי ש-macOS תשתמש בחיבורים מרובים בו-זמנית לקבלת קצבי העברה מהירים יותר, יש להפעיל אותן מהירויות בממשקים.

אם אתם מעוניינים להשבית את התמיכה ב-SMB Multichannel ב-macOS, הוסיפו את השורה הבאה לקובץ /etc/nsmb.conf:

mc_on=no

רשתות Wi-Fi מסוימות מציגות מהירויות גבוהות יותר מאשר רשתות חוטיות מחוברות. אם אתם מעוניינים להשאיר את SMB Multichannel מופעלת ולהשתמש ב-Wi-Fi בלבד כמעבר לגיבוי בעת כשל, מכיוון שאתם מעדיפים חיבורים חוטיים, הוסיפו את השורה הבאה לקובץ /etc/nsmb.conf:

mc_prefer_wired=yes

הקובץ ‎/etc/nsmb.conf אינו קיים כברירת מחדל. כדי ליצור קובץ כזה ולהחיל את שני השינויים שתוארו לעיל, יש להשתמש בפקודות 'המסוף' הבאות:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_on=no" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_prefer_wired=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

כדי לבטל את השינויים שתוארו לעיל, תוכלו למחוק בבטחה את הקובץ ‎/etc/nsmb.conf.

לקבלת מידע נוסף על אפשרויות של SMB Multichannel שנתמכות ברשת הפעילה, הפעילו את פקודת המסוף הבאה:

smbutil multichannel

Published Date: