אודות הכיול מחדש של דיווח על בריאות סוללה ב-iOS 14.5

הבינו את הכיול מחדש של המערכת לדיווח על בריאות הסוללה ב-iPhone 11, ב-iPhone 11 Pro וב-iPhone 11 Pro Max.

כיול מחדש ב-iOS 14.5 ואילך

iOS 14.5 כוללת עדכון שבמסגרתו המערכת לדיווח על בריאות הסוללה תכייל מחדש את קיבולת הסוללה המרבית ואת יכולת ביצועי השיא ב-iPhone 11, ב-iPhone 11 Pro וב-iPhone 11 Pro Max כמענה לאי דיוקים בהערכות של דיווחים על בריאות הסוללה אצל משתמשים מסוימים. תסמינים של באג זה כוללים התנהגות בלתי צפויה של התרוקנות סוללה או במספר קטן של מקרים, יכולת מופחתת של ביצועי שיא. הדיווח הלא מדויק על בריאות הסוללה אינו משקף בעיה בבריאות הסוללה בפועל.

בזמן הכיול מחדש של המערכת לדיווח על בריאות הסוללה, תוצג הודעה ב'הגדרות' > 'סוללה' > 'בריאות הסוללה'. כיול מחדש של קיבולת מרבית ויכולת ביצועי שיא מתרחש במהלך מחזורי טעינה סדירים ותהליך זה עשוי להימשך מספר שבועות. אחוז הקיבולת המרבית שמוצג לא ישתנה במהלך הכיול מחדש. יכולת ביצועי השיא עשויה להתעדכן, אך ייתכן שרוב המשתמשים לא יבחינו בשינוי זה. אם הוצגה הודעה קודמת לגבי ביצועי סוללה ירודים, הודעה זו תוסר אחרי עדכון ל-iOS 14.5. 

לאחר השלמת הכיול מחדש, אחוז הקיבולת המרבית ויכולת ביצועי השיא מעודכנים. ההודעה בנושא הכיול מחדש תוסר גם כן, לציון השלמת התהליך. 

אם הכיול מחדש של הדיווח על בריאות הסוללה מציין שרמת בריאות הסוללה ירודה באופן משמעותי, תופיע הודעה בנושא שירות עבור הסוללה.  

במספר קטן של מקרים, ייתכן שהכיול מחדש לא יושלם בהצלחה ותופיע הודעת שירות בנושא סוללה חדשה. במקרה כזה, ספק שירות מורשה של Apple יוכל להחליף את הסוללה בחינם כדי להשיב את הביצועים והקיבולת למצבם המקורי. לא מדובר בבעיה בטיחותית ועדיין ניתן להשתמש בסוללה.

* קיבולת הסוללה המרבית נקבעת באמצעות אוסף של אלגוריתמים ומדידות שמבוצעות במהלך השימוש. לאורך זמן, ייתכן שאלגוריתמים אלה יעודכנו כדי לספק הערכה מיטבית של קיבולת הסוללה המרבית.

הודעות בנושא כיול מחדש של הסוללה

אחרי שתעדכנו ל-iOS 14.5 ב-iPhone 11, ב-iPhone 11 Pro או ב-iPhone 11 Pro Max, ייתכן שתראו אחת מההודעות הבאות תחת 'הגדרות' > 'סוללה' > 'בריאות הסוללה'.

 

כיול מחדש של הסוללה

אם אתם רואים את ההודעה הבאה, פירוש הדבר שהמערכת לדיווח על בריאות הסוללה ב-iPhone מבצעת כיול מחדש.

המערכת לדיווח על בריאות הסוללה מבצעת כיול מחדש של הקיבולת המרבית ויכולת ביצועי שיא. תהליך זה עשוי להימשך מספר שבועות. מידע נוסף...

כיול מחדש של קיבולת מרבית ויכולת ביצועי שיא יתרחש עם הזמן במהלך מחזורי טעינה סדירים. אם התהליך הסתיים בהצלחה, ההודעה בנושא כיול מחדש תוסר ואחוז הקיבולת המרבית יתעדכן.

 

לא ניתן להמליץ על שירות

אם אתם רואים את ההודעה הבאה, פירוש הדבר שהמערכת לדיווח על בריאות הסוללה ב-iPhone מבצעת כיול מחדש. ה-iPhone לא יכול להמליץ על שירות לסוללה כאשר התהליך מתבצע.

המערכת לדיווח על בריאות הסוללה מבצעת כיול מחדש של הקיבולת המרבית ויכולת ביצועי שיא. תהליך זה עשוי להימשך מספר שבועות. לא ניתן להמליץ על שירות בשלב זה. מידע נוסף...

אם הוצגה הודעה קודמת לגבי ביצועי סוללה ירודים, הודעה זו תוסר אחרי עדכון ל-iOS 14.5. כיול מחדש של קיבולת מרבית ויכולת ביצועי שיא יתרחש עם הזמן במהלך מחזורי טעינה סדירים. אם התהליך הסתיים בהצלחה, ההודעה בנושא כיול מחדש תוסר ואחוז הקיבולת המרבית יתעדכן.

 

כיול מחדש לא הושלם בהצלחה

 אם אתם רואים את ההודעה הבאה, פירוש הדבר שהכיול מחדש של המערכת לדיווח על בריאות הסוללה לא הושלם בהצלחה.

תהליך הכיול מחדש של מערכת הדיווח על בריאות הסוללה לא הסתיים בהצלחה. ספק שירות מורשה של Apple יוכל להחליף את הסוללה בחינם כדי להשיב את הביצועים והקיבולת למצבם המקורי. עוד לגבי אפשרויות שירות...

הודעה זו אינה מלמדת על בעיה בטיחותית. עדיין ניתן להשתמש בסוללה. עם זאת, ייתכן שתיתקלו בבעיות בולטות יותר בסוללה ובביצועים. ספק שירות מורשה של Apple יוכל להחליף את הסוללה בחינם כדי להשיב את הביצועים והקיבולת למצבם המקורי. קבלו מידע נוסף על קבלת שירות עבור הסוללה.

שירות לסוללה

מכיוון שהדיווחים הנוכחיים על בריאות הסוללה עלולים להיות לא מדויקים, אנו ממליצים להמתין עד להשלמת תהליך הכיול מחדש לפני פנייה לספק שירות מורשה של Apple. אם המכשיר מכוסה במסגרת האחריות, התוכנית AppleCare+‎ או החוק להגנת הצרכן, אזי הכיסוי לקבלת שירות עבור סוללה שבה זוהתה בעיה זו יוארך באופן זמני כדי לכסות את תקופת הכיול מחדש. אם ה-iPhone 11, ה-iPhone 11 Pro או ה-iPhone 11 Pro Max ממליץ על שירות לסוללה אחרי כיול מחדש, יש לפנות לתמיכה של Apple כדי לקבל מידע על אפשרויות שירות. אם נגרם נזק כלשהו ל-iPhone 11, ל-iPhone 11 Pro או ל-iPhone 11 Pro Max שפוגע ביכולת להשלים את התיקון, כגון מסך סדוק, יש לפתור בעיה זו לפני השירות. במקרים מסוימים, ייתכן שהתיקון יהיה כרוך בעלות נוספת.

תוכלו גם לפנות אל התמיכה של Apple, אם שילמתם בעבר על תיקון סוללה שלא מכוסה תחת האחריות עבור iPhone 11,‏ iPhone 11 Pro או iPhone 11 Pro Max לאחר קבלת הודעה על ירידה בבריאות הסוללה או לאחר שחוויתם אופן פעולה בלתי-צפוי של הסוללה.

מידע נוסף

קראו על סוללת ה-iPhone וביצועים כדי לקבל מידע נוסף על ביצועי iPhone והקשר שלהם לסוללה.

תאריך פרסום: