אודות תוכן האבטחה של האפליקציה Apple¬TV עבור Fire OS

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של האפליקציה Apple¬TV עבור Fire OS.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

האפליקציה Apple¬TV עבור Fire OS

הופץ ב-9 בנובמבר 2020

האפליקציה Apple¬TV

זמינה עבור: Apple TV גרסה 5.1 ואילך

השפעה: תוקף עם גישה למערכת הקבצים עלול לשנות קובצי Script שבהם האפליקציה משתמשת

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות טיפול משופר בקבצים.

CVE-2020-27940: ראזבאן סימה (0xraaz)

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: