אם אינכם יכולים לשנות את המיקום של נתוני השירות ב-Server ב-macOS Big Sur

לפני שאתם משנים את המיקום של נתוני השירות ב-Server ב-macOS Big Sur, ודאו של-Server יש גישה מלאה לכונן.

מאמר זה מיועד למנהלי רשתות בארגונים ובמוסדות חינוך.

  1. בחרו בתפריט Apple ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על 'אבטחה ופרטיות' ואז על 'פרטיות'.
  2. לחצו על 'גישה מלאה לכונן'.
  3. לחצו על המנעול ואחר כך הזינו את סיסמת מנהל המערכת.
  4. לחצו על לחצן ההוספה ובחרו ביישום Server. אם Server פתוח, תתבקשו לצאת מהיישום ולפתוח אותו מחדש.

כעת תוכלו לפתוח את Server ולשנות את המיקום של נתוני השירות.

Published Date: