אודות תוכן האבטחה של Xcode 12.4

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Xcode 12.4.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Xcode 12.4

הופץ ב-26 בינואר 2021

Xcode IDE

זמין עבור: macOS Catalina 10.15.4 ואילך

השפעה: ייתכן שאפליקציה זדונית תוכל לגשת לקבצים שרירותיים במכשיר המארח בזמן הפעלת אפליקציה שמשתמשת במשאבים לפי דרישה עם Xcode

תיאור: בעיית טיפול בנתיב טופלה באמצעות שיפור האימות.

CVE-2021-1800: תאודור דובואה (‎@tblodt)

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: