‏Wallet ופרטיות

‏Wallet נועד לעזור לך לאחסן ולנהל כרטיסים ואישורים בדרך מאובטחת ופרטית יותר.


  • כאשר מוסיפים אישור ל-Wallet, האישור הופך להיות מקושר ל-Apple ID ומידע מסוים לגבי האישור עשוי להישלח ל-Apple כדי לעזור בהצגה וניהול של האישור.
  • המכשיר שלך עשוי לשתף עם ספק האישור מספר זיהוי ייחודי של המכשיר לצורך הגדרה וניהול.
  • ‏Apple תשתמש בפרטי האישור כמפורט כאן. ספק האישור עשוי להשתמש בפרטי האישור כמתואר במדיניות הפרטיות שלו.
  • ניתן למצוא מידע בנושא אמצעי תשלום ללא מגע, כגון כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים נטענים וכרטיסי תחבורה ציבורית, במאמר העזרה ״Apple Pay ופרטיות״, בכתובת https://support.apple.com/he-il/HT210665.

‏Wallet מאפשר לך לאחסן באופן מאובטח כרטיסים דיגיטליים, אישורי עליה למטוס, מפתחות רכב ועוד, במקום אחד נוח לגישה.

הוספה וניהול של אישורים ב-Wallet

הוספה של אישור ל-Wallet יכולה להתבצע על-ידי הקשה על הקישור Add to Wallet אצל מנפיק האישור, או על-ידי הקשה על ״ערוך אישורים״ בתחתית החלון של Wallet, ואז הקשה על ״סריקת קוד״ לצורך סריקת קוד ה-QR של האישור שברשותך. ניתן גם להוסיף את האישור ל-Wallet ישירות דרך יישומים חיצוניים מסוימים. כשמוסיפים אישור ל-Wallet, המכשיר שלך שולח ל-Apple את המידע החיוני להצגת האישור ב-Wallet, כולל מידע שמופיע באופן גלוי באישור עצמו, כגון מספר הכרטיס ושמך. Apple מקשרת את האישור ואת פרטי האישור ל-Apple ID שלך, מאחסנת את המידע כל עוד האישור שמור אצלך ב-Wallet, ומשתמשת במידע רק כדי להציג את האישור ולנהל אותו עבורך.

כאשר מוסיפים אישור ל-Wallet, המכשיר עשוי גם לייצר ולשתף מספר זיהוי ייחודי עם ספק האישור. ספק האישור עשוי להשתמש במספר הזיהוי הייחודי של המכשיר כדי לעזור בהגדרה ובניהול של האישור, כמו למשל על-ידי עדכון פרטי אישור רלוונטיים כגון מועדי התחלה של מופעים או שערי עלייה למטוס. מספר הזיהוי הייחודי של המכשיר לא משקף מידע אודותיך או אודות המכשיר שלך בשום צורה שהיא, והוא משתנה בין ספק אישור אחד למשנהו. ניתן לשלוט ביכולתו של ספק אישור מסוים לנהל את האישור. כדי לעשות זאת, יש להפעיל או לכבות את ״עדכונים אוטומטיים״ בצדו האחורי של האישור. אם אינך רואה אפשרות זו בגב האישור, יתכן כי לספק האישור אין אפשרות לנהל את האישור.

כדי להסיר אישור, יש להקיש על ״הסר אישור״ בצדו האחורי של האישור, או על ״ערוך אישורים״ בתחתית החלון של Wallet. כאשר מסירים אישור שאינו משמש לביצוע תשלומים ללא מגע, המכשיר מוחק את האישור ועקב כך Apple מוחקת את כל פרטי האישור המקושרים אליו. ספק האישור עדיין עשוי לשמור את פרטי האישור ואת מזהה המכשיר הייחודי שלך.

כיצד לשתף אישורים

‏Wallet מאפשר לך לשתף אישורים דרך AirDrop, דרך iMessage, דרך ״דואר״ או דרך יישומים חיצוניים אחרים לשליחת דוא״ל, הודעות או תקשורת. כשמשתפים אישור באמצעות יישום חיצוני, הדבר מתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות של אותו יישום. כאשר הנמען מקבל את האישור, הוא מקבל עותק של האישור ואת כל המידע שמופיע על-גבי האישור עצמו. כאשר ״שיתוף משפחתי״ מופעל, האישורים שמארגן המשפחה, ההורה או האפוטרופוס משתף עם חשבון הילד עשויים להתקבל באופן אוטומטי.

כאשר משתפים אישור המנוהל על-ידי ספק האישור, יתכן כי המכשיר יודיע לספק האישור על כך שהאישור שותף. לדוגמה, אם אישור מסוים תקף לשימוש של עד ארבעה מוזמנים, המכשיר עשוי ליידע את ספק האישור כמה פעמים האישור שותף, כדי לאפשר אכיפה של מגבלת האישור. אם Apple משתתפת בניהול של האישור, המכשיר גם יודיע ל-Apple כי האישור שותף, ועם מי הוא שותף. Apple תשתמש במידע זה רק כדי לעזור לנהל את האישור, ולא תאחסן מידע זה.

כיצד להוסיף ולנהל מפתח רכב

‏Wallet מאפשר לך להוסיף ולשתף מפתח רכב עבור יצרני רכב מסוימים. אפשר להוסיף מפתח רכב ב-Wallet על-ידי הזנת קוד קישור ב-Wallet המאפשר לך להגדיר את בעלותך על הרכב ולקשר בין המכשיר לבין הרכב. אם הפעולה מסתיימת בהצלחה, המכשיר שולח ל-Apple מידע המאשר את מקוריות הרישום, ו-Apple מעבירה את המידע ליצרן הרכב. רק יצרן הרכב, ולא Apple, יכול לראות מידע זה.

כדי להגדיר את מפתח הרכב שלך, Apple משתפת עם יצרן הרכב את מספר הזיהוי הייחודי של המכשיר. מספר זיהוי זה משתנה בין יצרני הרכב וניתן לאפס אותו על-ידי מעבר אל ״הגדרות״ > ״כללי״ > ״איפוס״ > ״מחק את כל התוכן וההגדרות״. יצרן הרכב עשוי לקשר את מספר הזיהוי של המכשיר זה אל מידע אחר שהוא שומר אודותיך. הטיפול במידע אודותיך יתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות של יצרן הרכב.

ב-Wallet ניתן לשתף מפתחות רכב. כדי לעשות זאת, יש להקיש על Invite בצדו האחורי של אישור מפתח הרכב, לבחור את סוג הגישה שברצונך להעניק, ולשתף את אישור מפתח הרכב דרך iMessage. על-מנת לסייע בהגדרה ובניהול של אישורי מפתחות רכב, Apple מעבירה ליצרן הרכב פרטים לגבי האדם שאיתו שותף האישור ורמת הגישה שהוענקה. Apple אינה רואה מידע זה. בנוסף, Apple משתפת עם יצרן הרכב מספר זיהוי ייחודי של המכשיר עבור האדם שאליו נשלח האישור, כדי לאפשר ליצרן לנהל את האישור שלך. במקרה של הנמען, כמו במקרה של הבעלים, יצרן הרכב עשוי לקשר את מספר הזיהוי של המכשיר למידע אחר שהיצרן מחזיק אודות הנמען. מידע זה מטופל בכפוף למדיניות הפרטיות של היצרן.

‏Apple אינה אוספת או שומרת מידע לגבי שימוש בכלי הרכב, למשל מתי השתמשת באישור מפתח הרכב כדי לנעול את הרכב או לפתוח אותו. יצרן הרכב עשוי לאסוף מידע לגבי השימוש ברכב בהתאם להסכם שלו איתך. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של יצרן הרכב למידע נוסף.

מידע נוסף

מידע בנושא אמצעי תשלום ללא מגע, כגון כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים נטענים וכרטיסי תחבורה ציבורית, מפורט במאמר העזרה Apple Pay ופרטיות, בכתובת https://support.apple.com/he-il/HT210665.

אנו עשויים לשמור נתונים של Wallet שאינם מזהים אותך באופן אישי למשך תקופת זמן מוגבלת על-מנת לשפר באופן כללי את Wallet ומוצרים ושירותים אחרים של Apple.

בכל עת, מידע הנאסף על-ידי Apple מטופל בכפוף למדיניות הפרטיות של Apple, הזמינה בכתובת www.apple.com/privacy.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: