שימוש ב'כלי העזר לכוננים' למחיקת Mac עם Apple silicon

איך למחוק (לפרמט) את כונן ההפעלה המובנה של Mac עם Apple silicon.

שלבים אלה רלוונטיים רק למחשבי Mac עם Apple silicon. אם אינכם משתמשים ב-Mac עם Apple silicon, בצעו את השלבים למחיקת Mac מבוסס-Intel.

לפני מחיקת ה-Mac

 1. התקנת עדכון macOS האחרוןs.
 2. אם אתם משתמשים ב-macOS Monterey, בצעו את השלבים למחיקת כל התוכן וההגדרות במקום את השלבים הבאים. עליכם גם למחוק את כל התוכן וההגדרות בעת המכירה, המסירה או ביצוע הטרייד אין של ה-Mac שלכם.
 3. שלבים אלה גורמים לניתוק (ביטול הקישור) של התקני Bluetooth מה-Mac. כדי לבצע את השלבים האלה באמצעות עכבר, משטח עקיבה או מקלדת בחיבור Bluetooth, יש לחבר אותם עם כבל USB, אם ניתן.
 4. אם יש קבצים שברצונכם להשאיר, צרו עבורם גיבוי. כתוצאה ממחיקת ה-Mac, הקבצים שבו נמחקים לצמיתות. 


מחיקת ה-Mac באמצעות 'כלי העזר לכוננים'

 1. הפעילו את ה-Mac תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, עד שיופיע חלון אפשרויות ההפעלה. בחרו ב'אפשרויות', ואחר כך לחצו על 'המשך'.
  מסך ההפעלה במצב שחזור, שבו מסומנת האפשרות 'אפשרויות'
 2. אם מוצגת בקשה לעשות זאת, בחרו משתמש שאתם יודעים מהי סיסמת מנהל המערכת שלו והזינו אותה. 
 3. אם תתבקשו, הזינו את ה-Apple ID ואת הסיסמה שהשתמשתם בהם קודם לכן כדי להתחבר ל-Mac הזה. שכחתם את ה-Apple ID שלכם?
 4. בחלון כלי העזר, בחרו 'כלי העזר לכוננים' ולחצו על 'המשך'.
  אפשרויות שחזור של macOS עם בחירה ב'כלי העזר לכוננים'
 5. במקטע 'פנימי' בסרגל הצד של 'כלי העזר לכוננים', ודאו שמוצגת המחיצה בשם Macintosh HD. לא רואים את Macintosh HD?
 6. אם השתמשתם בעבר ב'כלי העזר לכוננים' להוספת מחיצות לכונן ההפעלה, בחרו כל מחיצה פנימית נוספת בסרגל הצד, ולאחר מכן לחצו על הלחצן למחיקה (–) בסרגל הכלים כדי למחוק את המחיצה שבחרתם.
  במהלך שלב זה, התעלמו מכל מחיצה פנימית בשם Macintosh HD או Macintosh HD – Data, כמו גם מכל המחיצות במקטעים 'חיצוני' ו'דמויות כונן' בסרגל הצד.
 7. כעת בחרו ב-Macintosh HD בסרגל הצד.
 8. לחצו על הלחצן 'מחק' בסרגל הכלים ולאחר מכן ציינו שם ומבנה:
  • שם: Macintosh HD
  • מבנה: APFS
 9. לחצו על 'מחק'. עם זאת, אם אתם רואים לחצן 'מחיקת קבוצת מחיצות', לחצו במקום זאת על לחצן זה.
  חלון מוקפץ של 'מחיקת קבוצת מחיצות מסוג APFS' בחלון 'כלי העזר לכוננים'
 10. אם תתבקשו לעשות זאת, הזינו את ה-Apple ID. שכחתם את ה-Apple ID שלכם?
 11. כשתישאלו אם אתם בטוחים שברצונכם למחוק את ה-Mac, לחצו על 'פרמט את ה-Mac והפעל מחדש'.
 12. כאשר ה-Mac יופעל מחדש, בחרו את השפה לפי ההוראות שמופיעות במסך.
 13. ה-Mac שלכם מנסה כעת לבצע הפעלה, ופעולה זו דורשת חיבור לאינטרנט. השתמשו בתפריט ה-Wi-Fi ‏ שבשורת התפריטים כדי לבחור רשת Wi-Fi, או חברו כבל רשת.
 14. לאחר הפעלת ה-Mac, לחצו על 'יציאה אל כלי העזר לשחזור'.
 15. אם ברצונכם להפעיל שוב מהכונן שמחקתם זה עתה, בחרו 'התקנה מחדש של macOS' בחלון כלי העזר, ולאחר מכן לחצו על 'המשך' ופעלו לפי ההוראות שמופיעות במסך כדי להתקין את macOS מחדש.


אם אינכם רואים את Macintosh HD ב'כלי העזר לכוננים'

כונן ההפעלה המובנה צריך להיות הפריט הראשון המופיע בסרגל הצד של 'כלי העזר לכוננים'. הוא נקרא Macintosh HD, אלא אם כן שיניתם את שמו. אם הוא לא מופיע שם, בחרו את תפריט Apple‏ ‏ > 'כיבוי', ולאחר מכן נתקו את כל ההתקנים הלא חיוניים מה-Mac ונסו שוב.

אם הכונן עדיין לא מופיע ב'כלי העזר לכוננים', או אם 'כלי העזר לכוננים' מדווח שתהליך המחיקה נכשל, ייתכן שיהיה צורך בטיפול ל-Mac. אם אתם זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple.לקבלת מידע נוסף על השימוש ב'כלי העזר לכוננים', עיינו במדריך למשתמש של 'כלי העזר לכוננים'.

Published Date: