אם מוצגת על ידי אפליקציה בקשה למעקב אחר הפעילות שלכם

App Tracking Transparency מאפשרת לכם לבחור האם אפליקציה יכולה לעקוב אחרי הפעילות שלכם באפליקציות ובאתרים של חברות אחרות, למטרת פרסום או שיתוף עם סוחרי נתונים. 

ב-iOS 14.5 ואילך, ב-iPadOS 14.5 ואילך וב-tvOS 14.5 ואילך, כדי שאפליקציות יוכלו לערוך מעקב אחר הפעילות שלכם באפליקציות ובאתרי אינטרנט של חברות אחרות, עליהן להציג בקשה לקבלת הרשאה לביצוע מעקב זה. המעקב מתבצע כאשר מידע, שמזהה אתכם או את המכשיר שלכם ונאסף מאפליקציה, מקושר למידע שמזהה אתכם או את המכשיר שלכם ונאסף מאפליקציות, מאתרים וממיקומים אחרים בבעלות של גורמי צד שלישי, למטרת פרסום ממוקד או מדידת פרסום, או כאשר המידע שנאסף משותף עם סוחרי נתונים. קבלו מידע נוסף על מעקב אחרי אפליקציות ובקרות פרטיות אחרות

 

אם מוצגת על ידי אפליקציה בקשה למעקב אחר הפעילות שלכם

אם מוצגת בקשה לעקוב אחרי הפעילות, תוכלו להקיש על 'אפשר' או על 'בקש מהיישום לא לבצע מעקב'. תוכלו להמשיך ליהנות ממלוא היכולות של האפליקציה, בין שאפשרתם לה לעקוב אחרי הפעילות שלכם ובין שלא.

מפתח האפליקציה יכול להתאים אישית חלק מההודעה כדי להסביר מדוע האפליקציה מבקשת לעקוב אחרי הפעילות. תוכלו גם לבקר בדף המוצר של האפליקציה ב-App Store לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו מפתח האפליקציה משתמש בנתונים שלכם.

אם בחרתם באפשרות 'בקש מהיישום לא לבצע מעקב', מפתח האפליקציה לא יוכל לגשת למזהה הפרסום של המערכת (IDFA), שמשמש לרוב לצורך מעקב. כמו כן, האפליקציה אינה מורשית לעקוב אחרי הפעילות באמצעות כל מידע אחר שמזהה אתכם או את המכשיר שלכם, כגון כתובת דוא"ל.

ניהול הרשאות מעקב אחרי פעילות

בכל עת תוכלו לשנות את דעתכם ולאשר לאפליקציה לעקוב אחרי הפעילות שלכם או לבטל אישור זה.

  1. עברו אל הגדרות הפרטיות כדי להציג רשימה של אפליקציות שביקשו לעקוב אחרי הפעילות. ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, עברו אל 'הגדרות' > 'פרטיות' > 'מעקב'. ב-Apple TV, עברו אל Settings > ‏General > ‏Privacy > ‏Tracking. 
  2. הקישו כדי לכבות או להפעיל את האישור למעקב עבור אפליקציה מסוימת.

אם תכבו את האפשרות 'אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב' בהגדרות הפרטיות, לא יוצגו יותר בקשות מאפליקציות שרוצות לעקוב אחרי הפעילות שלכם. עבור כל אפליקציה שמבקשת אישור לביצוע מעקב כאשר הגדרה זו כבויה, המכשיר יתנהג כאילו הקשתם על 'בקש מהיישום לא לבצע מעקב'. תוכלו גם לבחור לבקש מכל האפליקציות שבעבר אישרתם להן לבצע מעקב, להפסיק לעקוב אחרי הפעילות. תוכלו גם לאפשר להמשיך מעקב אחרי הפעילות שלכם רק לאפליקציות שבעבר אישרתם להן לבצע מעקב. 

ההגדרה 'אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב' מושבתת בנסיבות מסוימות, כולל: 

  • כאשר המשתמש שהתחבר עם Apple ID הוא בעל חשבון של ילד או כאשר טרם מלאו לו 18*
  • כאשר ה-Apple ID מנוהל על ידי מוסד חינוכי או על ידי ארגון עסקי
  • כאשר המכשיר מנוהל ונעשה בו שימוש בפרופיל תצורה שמגביל את האפשרות למעקב
  • כאשר ה-Apple ID נוצר בשלושת הימים האחרונים

במקרים אלה, כל הבקשות של אפליקציות לבצע מעקב מסורבות כברירת מחדל, ואינן מקבלות את מזהה הפרסום של המערכת (IDFA). אם מצב החשבון או המכשיר משתנה, ובחרתם להפעיל את 'אפשר ליישומים לבקש לבצע מעקב', בקשת המעקב הבאה של האפליקציה תציג לכם את הודעת הבקשה למתן הרשאה.

 

 

*הגיל בחשבון של ילד משתנה לפי מדינה ואזור. 

 

תאריך פרסום: