פרטיות היישום - 'הודעות'

     

סמל היישום 'הודעות'

מדיניות הפרטיות

נוהלי הפרטיות של היישום 'הודעות' עשויים לכלול טיפול בנתונים כמתואר להלן. למידע נוסף, אפשר לעיין במדיניות הפרטיות של Apple. 

גלו כיצד Apple מאפשרת לכם לנהל את העדפות הפרטיות שלכם.ייתכן שהנתונים הבאים ייאספו ויקושרו לזהות שלכם:

 

סמל האות   פרטי קשר

  • כתובת דוא"ל
  • מספר טלפון

 

סמל זכוכית מגדלת  היסטוריית חיפוש

 

  מזהים

  • מזהה המכשיר

 סמל 'נתונים שלא מקושרים אליך'

ייתכן שהנתונים הבאים ייאספו אך לא יקושרו לזהות שלכם:

 

סמל מיקום  מיקום

  • מיקום מוערך

 

  אבחון

  • נתוני ביצועים
  • נתוני אבחון אחרים

 

  נתונים אחרים

 


מידע נוסף

כדי לעזור לכם להבין טוב יותר את התשובות של Apple, עיינו בהגדרות ודוגמאות של פרטיות

נוהלי הפרטיות עשויים להשתנות, בין השאר, בהתאם לתכונות שאתם משתמשים בהן או בהתאם לגילכם. קבלו מידע נוסף.

 

תאריך פרסום: