אם מדפסת HP לא עובדת ומוצגת אזהרה לפיה תוכנת HP "...תזיק למחשב"

אם אתם לא מצליחים להדפיס או לסרוק באמצעות מדפסת HP וה-Mac מציג אזהרה לגבי קובצי תוכנה של HP, ייתכן שעליכם להחליף את מנהלי ההתקן של המדפסת. 

אם מדפסת HP לא מדפיסה או סורקת ואתם רואים הודעת אזהרה כמו אחת מההודעות המופיעות בהמשך, החל מ-22 באוקטובר 2020 ואילך, ייתכן שעליכם להחליף את מנהלי ההתקן של מדפסת HP כדי להמשיך להשתמש בה. 

ייתכן שתראו הודעות אזהרה בנוסחים הבאים: 

  • "[שם הרכיב של תוכנת HP] יזיק למחשב"
  • "דווחו על תוכנה זדונית ל-Apple..." 
  • "אחד או יותר מרכיבי התוכנה של מדפסת HP פגום או חסר"
  • "כשל מסנן"
  • "לא ניתן היה לפתוח חיבור להתקן (-21345)"

אם המדפסת תומכת ב-AirPrint, תוכלו להסיר אותה ב'העדפות המערכת' > 'מדפסות וסורקים' ולאחר מכן להתחבר למדפסת ולהוסיף אותה באמצעות ‏AirPrint

אחרת, ייתכן שעליכם לבצע את השלבים המתוארים במאמר התמיכה הזה של HP כדי לפתור את הבעיה. 

 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: