אודות זמינות גרסאות של האפליקציה 'אק"ג' ב-Apple Watch

התכונות באפליקציה 'אק"ג' עשויות להיות שונות בהתאם למדינה או לאזור.

בדיקת הגרסה של האפליקציה 'אק"ג'

בהתאם לתקנות במדינה או באזור שלכם, ייתכן שגרסה 1 או גרסה 2 של 'אק״ג' לא יהיו זמינות. כך תוכלו לברר איזו גרסה של האפליקציה 'אק"ג' מותקנת ב-Apple Watch או ב-iPhone.

ב-Apple Watch

  1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
  2. הקישו על 'לב' ולאחר מכן על 'אק"ג'.

מספר הגרסה של האפליקציה 'אק"ג' מוצג.

ב-iPhone

  1. פתחו את האפליקציה 'בריאות'.
  2. הקישו על הכרטיסיה 'עיון' ולאחר מכן הקישו על 'לב'.
  3. הקישו על 'אק"ג' ולאחר מכן על 'אודות'.

מספר הגרסה של האפליקציה 'אק"ג' מופיע במקטע 'אודות' לצד 'גירסת מאפיין'.

 

תאריך פרסום: