עדכוני אוזניות ב-iPhone, ב-iPod touch או ב-Apple Watch

קבלו עדכונים על כך שיש להנמיך את עוצמת הקול כשאתם מגיעים להגבלה המומלצת לחשיפה לשמע במשך שבעה ימים.

בשל תקנות ותקני בטיחות, במדינות או באזורים מסוימים לא ניתן להשבית עדכוני אוזניות.

הפעלה או השבתה של עדכוני אוזניות

  1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ב-iPhone או ב-iPod touch.
  2. הקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' ואז הקישו על 'שימוש בטוח באוזניות'.
  3. הפעילו או השביתו 'עדכוני אוזניות'.

תוכלו גם להפעיל את 'הנמך צלילים חזקים' כדי להנמיך באופן אוטומטי את עוצמת הקול באוזניות כשזו חורגת מרמת הדציבלים שהוגדרה.

 

אודות עדכוני אוזניות ועוצמת קול

האזנה לשמע באוזניות בעוצמה גבוהה מדי במשך זמן רב מדי עלולה לפגוע בשמיעה. 'עדכוני אוזניות' מודיעים לכם אם החשיפה שלכם לשמע הייתה בעוצמה חזקה ולאורך זמן המספיקים כדי להשפיע על השמיעה - למשל מעל 80 דציבלים (dB) במשך 40 שעות בסך הכול במהלך שבעת הימים האחרונים.

כעת ה-iPhone, ה-iPod touch או ה-Apple Watch יכולים להתריע בפניכם כאשר חרגתם מ-100% מגבלת החשיפה למשך שבעה ימים בזמן השימוש באוזניות.* עדכונים אלה מאפשרים לכם להיות יותר מודעים להרגלי ההאזנה שלכם, כדי לעזור לכם להגן על השמיעה. כאשר תקבלו עדכון, תתבקשו להנמיך את עוצמת הקול. לאחר קבלת עדכון, בפעם הבאה שתחברו את האוזניות או תתחברו אליהן דרך Bluetooth, עוצמת הקול תוגדר באופן אוטומטי לרמה נמוכה יותר. עדיין תוכלו להגביר בחזרה את עוצמת הקול אם תרצו.

*מגבלת החשיפה במשך שבעה ימים חלה רק על שמע של מדיה. שיחות טלפון לא נספרות במסגרת החשיפה שלכם לשמע באוזניות.

 

עיון בעדכונים

  1. ב-iPhone או ב-iPod touch, פתחו את האפליקציה 'בריאות'.
  2. הקישו על הכרטיסיה 'עיון' ואז הקישו על 'שמיעה'.
  3. הקישו על 'עדכוני אוזניות'.

צפו בעוצמת השמע באוזניות בזמן אמת

תוכלו לבדוק את עוצמת השמע הנוכחית באוזניות בכל עת, כדי לוודא שאתם נמצאים בטווח האזנה בטיחותי.

  • ב-Apple Watch, החליקו מעלה כדי לפתוח את 'מרכז הבקרה', ואחר כך הקישו על הסמל 'שמיעה' .
  • ב-iPhone או ב-iPod touch, החליקו מטה מהפינה השמאלית העליונה של המסך, ואז הקישו על הסמל 'שמיעה'

מידע נוסף

תאריך פרסום: