אודות תוכן האבטחה של Apple Music 3.4.0 עבור Android

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Apple Music 3.4.0 עבור Android.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple. ניתן להצפין תקשורת עם Apple באמצעות 'מפתח PGP לאבטחת מוצר' של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

Apple Music 3.4.0 עבור Android

הופץ ב-26 באוקטובר 2020

Apple Music

זמין עבור: Android גרסה 5.0 ואילך

השפעה: אפליקציה זדונית עשויה להדליף אישורי משתמש

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות בדיקות משופרות למניעת פעולות לא מורשות.

CVE-2020-9982: פראטיק ב' ר'

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: