הגדרת AirPods Max עם Mac ועם מכשירי Bluetooth אחרים

למדו כיצד להגדיר את ה-AirPods Max באמצעות Mac, מכשיר Android או מכשיר Bluetooth אחר.

שימוש ב-AirPods Max עם Mac

ודאו שב-Mac מותקנת macOS Big Sur 11.1 ואילך.

אם הגדרתם את ה-AirPods Max עם ה-iPhone וה-Mac מחובר ל-iCloud עם אותו Apple ID, ה-AirPods Max מוכנות לשימוש עם ה-Mac. אם הן אינן מתחברות, הכניסו את ה-AirPods Max לאוזניים ולחצו על תפריט ה-Bluetooth‏  או על בקרת עוצמת השמע  בשורת התפריטים ב-Mac‏. לאחר מכן בחרו AirPods Max מהרשימה.

אם אינכם רואים את ה-AirPods Max בתפריט Bluetooth‏  או בתפריט עוצמת השמע , קשרו את ה-AirPods Max ל-Mac:

  1. ב-Mac, בחרו ב'הגדרות מערכת' מתפריט Apple‏ () ולאחר מכן לחצו על Bluetooth ‏.
  2. ודאו שה-Bluetooth מופעל.
  3. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הפחתת הרעש ב-AirPods Max עד שנורית המצב תהבהב בלבן.
  4. בחרו את ה-AirPods Max ברשימה 'מכשירים', ואחר כך לחצו על 'התחבר'.

אפשרויות Bluetooth ב-Mac

אם עדיין נשמע צליל מהרמקולים של ה-Mac, לחצו על תפריט Bluetooth‏ או על בקרת עוצמת השמע בשורת התפריטים וודאו שה-AirPods Max נבחרו כהתקן הפלט.

שימוש ב-AirPods Max עם מכשיר שאינו של Apple

ניתן להשתמש ב-AirPods Max כאוזניות Bluetooth עם מכשיר שאינו של Apple. לא ניתן להשתמש ב-Siri, אבל תוכלו להאזין ולדבר וכן להשתמש ב'צמצום רעשים פעיל' וב'חדירת רעשי רקע'. כדי להגדיר את ה-AirPods Max עם טלפון Android או עם מכשיר אחר שאינו של Apple‏‏1, בצעו את השלבים הבאים:

  1. במכשיר שאינו של Apple, עברו אל ההגדרות ל-Bluetooth וודאו שה-Bluetooth פועל.2 אם ברשותכם מכשיר Android, עברו אל 'הגדרות' > 'חיבורים' > Bluetooth.
  2. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הפחתת הרעש ב-AirPods Max עד שנורית המצב תהבהב בלבן.
  3. כאשר ה-AirPods Max מופיעות ברשימת מכשירי ה-Bluetooth, בחרו בהן.

  1. התכונות של ה-AirPods Max עשויות להיות מוגבלות, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth שאליו הן מתחברות.
  2. אם אינכם מוצאים את הגדרות ה-Bluetooth עבור המכשיר, עיינו במדריך למשתמש.
תאריך פרסום: