אודות המחוונים הכתומים והירוקים בשורת המצב ב-iPhone

ב-iOS 14, נקודה כתומה, ריבוע כתום או נקודה ירוקה מציינים כי אחת האפליקציות משתמשת במיקרופון או במצלמה. 

iPhone עם מחוון כתום בשורת המצב

מחוון כתום  מציין כי אחת האפליקציות
משתמשת במיקרופון של ה-iPhone.

מחוון זה מופיע בריבוע כתום כאשר ההגדרה 'הבחנה ללא צבעים' פעילה.
עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > 'תצוגה וגודל המלל'. 

iPhone עם מחוון ירוק בשורת המצב

מחוון ירוק  מציין שהמצלמה או המצלמה והמיקרופון נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

 

קבלו מידע על סמלי המצב וסמלים אחרים ב-iPhone

 

תאריך פרסום: