אודות המחוונים הכתומים והירוקים בשורת המצב ב-iPhone

עם iOS 14, מחוונים כתומים או ירוקים מופיעים כאשר המיקרופון או המצלמה נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה. 

מחוון כתום  מציין שהמיקרופון נמצא בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

מחוון ירוק  מציין שהמצלמה או המצלמה והמיקרופון נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

 

קבלו מידע על סמלי המצב וסמלים אחרים ב-iPhone

 

תאריך פרסום: