אם יש קובץ מדיה חסר או פגום ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote

ניתן להחליף תמונה, סרט או קובץ שמע חסרים או פגומים בעותק של אותו קובץ או בקובץ אחר.

עליכם להחליף כל תמונה, סרט או קובץ שמע פגומים או חסרים במסמך, בגיליון העבודה או במצגת שלכם, במיוחד אם אתם משתפים פעולה עם אחרים במסמך. אם במסמך שלכם יש קובצי מדיה חסרים או פגומים, כשתפתחו את המסמך יופיע חלון ובו פירוט הקבצים החסרים או הפגומים.

אפשר לדעת שקובץ הוא פגום מכיוון שהוא מופיע בצורה מסוימת במסמך שלכם:

 • תמונות פגומות נראות ברזולוציה נמוכה מהמקור.
 • מילויים פגומים של תמונה נראים כמילוי משבצות.
 • סרטונים פגומים או חסרים נראים כמסגרות של כרזות שלא ניתן להפעיל.
 • קובצי שמע פגומים נראים כסמלי שמע שלא ניתן להפעיל. 

אם קובץ המדיה החסר או הפגום נמצא במסמך משותף, הפסק לשתף את המסמך ולאחר מכן החלף את התמונה.

החלפת קובץ מדיה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

עבור תמונות וסרטים חסרים או פגומים, ניתן להחליף את הקבצים כדי לשמור על פריסת המסמך. כך ניתן גם להבטיח שמשתתפים המשתמשים בגרסאות קודמות של האפליקציה יוכלו להמשיך בשיתוף הפעולה.

 1. בחלון 'אזהרות', הקישו על הלחצן שלצד האזהרה לגבי הקובץ החסר או הפגום כדי לנווט אל המיקום שלו במסמך, בגיליון העבודה או במצגת.
  אם סגרתם את החלון 'אזהרות', הקישו על הלחצן 'עוד', ואחר כך הקישו על 'הצג אזהרות'.
 2. הקישו על התמונה, הסרט, מסגרת הפוסטר, ההתראה על הקובץ החסר או על כל שריד אחר של הקובץ, ואחר כך הקישו על הלחצן 'עיצוב'.
 3. הקישו על 'תמונה' או על 'סרט', הקישו על 'החלף', ואחר כך בחרו בתמונה או בסרט שבהם תרצו להשתמש.

עבור קובצי שמע חסרים או פגומים, מחקו את הקובץ ואחר כך הוסיפו את הקובץ שוב. אם הקלטתם שמע ישירות למסמך, לגיליון העבודה או למצגת שלכם, מחקו את הקובץ ואחר כך הקליטו את השמע מחדש.

החלפת קובץ מדיה ב-Mac

עבור תמונות, סרטים או קובצי שמע חסרים או פגומים, ניתן להחליף את הקבצים כדי לשמור על פריסת המסמך:

 1. בחלון 'אזהרות', הקישו על הלחצן שלצד האזהרה לגבי הקובץ החסר או הפגום כדי לנווט אל המיקום שלו במסמך, בגיליון העבודה או במצגת.
  אם סגרתם את החלון 'אזהרות', בחרו ב'תצוגה' > 'הצג אזהרות'.
 2. בחרו את התמונה, הסרט, מסגרת הפוסטר, ההתראה על הקובץ החסר או כל שריד אחר של הקובץ במסמך בגיליון העבודה או במצגת.
 3. לחצו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך לחצו על 'תמונה' או על 'סרט' בסוקר.
 4. לחצו על 'החלף', אתרו את הקובץ שבו ברצונכם להשתמש, ואחר כך לחצו על 'פתח'.

אם הקלטתם שמע ישירות למסמך, לגיליון העבודה או למצגת שלכם, מחקו את הקובץ ואחר כך הקליטו את השמע מחדש.

החלפת תמונה באופן מקוון ב-iCloud.com

ניתן להחליף קובצי תמונות כשאתם משתמשים ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote באופן מקוון ב-iCloud.com‏.

 1. בחרו את התמונה במסמך, בגיליון העבודה או במצגת.
 2. לחצו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך לחצו על 'תמונה' בסוקר.
 3. לחצו על 'החלף', אתרו את הקובץ שבו ברצונכם להשתמש, ואחר כך לחצו על 'בחר'.
תאריך פרסום: