אם חסרים לכם מסלולי GPS ב'אימון' או נתוני 'בריאות' לאחר עדכון ל-iOS 14 ול-watchOS 7

אם עדכנתם ל-iOS 14 ול-watchOS 7 וחסרים לכם נתוני 'פעילות' או 'בריאות', למדו מה לעשות כדי למנוע אובדן נתונים בעתיד.

לאחר עדכון ל-iOS 14.0 ול-watchOS 7.0, ייתכן שתבחינו בדברים הבאים:

 • מפות מסלולי האימונים שלכם חסרות באפליקציה 'כושר' ב-iPhone עבור אימונים קודמים מה-Apple Watch שבהם ה-GPS הופעל.
 • הפעלת האפליקציות 'פעילות', 'קצב לב' או אפליקציות אחרות הקשורות ללב נכשלת, או שהן אינן מצליחות לטעון נתונים ב-Apple Watch.
 • הפעלת האפליקציה 'כושר' או האפליקציה 'בריאות' נכשלת, או שהן אינן מצליחות לטעון נתונים ב-iPhone.
 • האפליקציה 'בריאות' או האפליקציה 'כושר' מדווחות על נפח לא מדויק של אחסון נתונים ב-iPhone.
 • האפליקציה 'פעילות' מדווחת על נפח לא מדויק של אחסון נתונים ב-Apple Watch.
 • הנתונים של עוצמות הרעשים הסביבתיים או של עוצמת השמע באוזניות מה-Apple Watch חסרים באפליקציה 'בריאות' ב-iPhone.
 • קצב מוגבר של התרוקנות הסוללה ב-iPhone או ב-Apple Watch.

אם אתם נתקלים בשתיים או יותר מהבעיות שהוזכרו, בצעו את השלבים הבאים.

ביטול הקישור של ה-Apple Watch ל-iPhone

 1. פתחו את האפליקציה Watch ב-iPhone.
 2. הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי', ואחר כך הקישו על 'כל השעונים'.
 3. הקישו על לחצן המידע שליד השעון שעבורו ברצונכם לבטל את הקישור.
 4. הקישו על האפשרות 'בטל את קישור ה-Apple Watch'.

לפני מחיקת כל התוכן וההגדרות ב-Apple Watch, ה-iPhone ייצור גיבוי חדש של ה-Apple Watch. תוכלו להשתמש בגיבוי כדי לשחזר את ה-Apple Watch.

אימות הגדרות iCloud ויצירת גיבוי

לפני יצירת גיבוי, ודאו שיש לכם מספיק שטח אחסון ב-iCloud.

 1. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
 2. הקישו על שמכם ולאחר מכן הקישו על iCloud.
 3. ודאו שהאפליקציה 'בריאות' מופעלת, או הקישו כדי להפעיל אותה.
 4. הקישו על 'גיבוי iCloud'.
 5. ודאו שהאפשרות 'גיבוי iCloud' מופעלת, או הקישו כדי להפעיל אותה.
 6. הקישו על 'גבה כעת' כדי ליצור גיבוי והמתינו עד להשלמתו.

כדי לאשר שהמידע שלכם מ'בריאות' מגובה, הקישו באפליקציה 'בריאות' על תמונת הפרופיל שלכם בצד שמאל למעלה. בתחתית המסך, תוכלו לאמת את המועד שבו הנתונים שלכם עברו גיבוי לאחרונה. אם המועד שמוצג לא היה לאחרונה, המתינו עד שהגיבוי יסתיים ובדקו שוב.

מחיקת כל התוכן וההגדרות מה-iPhone

 1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'כללי', ולאחר מכן על 'איפוס'.
 3. הקישו על 'מחק את כל התוכן וההגדרות'.

שחזור ה-iPhone וה-Apple Watch מגיבוי

 1. הפעילו את ה-iPhone ושחזרו אותו מגיבוי iCloud.
 2. לאחר השחזור, פתחו את האפליקציה Watch ב-iPhone.
 3. הקישו על 'קשר/י' והמתינו להשלמת הקישור.
 4. הקישו על 'שחזר מגיבוי' ובחרו בגיבוי האחרון לשחזור.
תאריך פרסום: