אם אתם מנויים ל-Apple One ומשתמשים ב-Apple ID שונה עבור iCloud

האם אתם משתמשים במזהי Apple ID שונים עבור iCloud ועבור מינויים ורכישות של מדיה? אם תירשמו ל-Apple One, תוכלו להחיל את שטח האחסון ואת התכונות שלכם מ-iCloud+‎ על ה-Apple ID שתבחרו.

Apple One מאגד עד שישה שירותים של Apple במינוי אחד קל לשימוש. אם יש לכם Apple ID אחד בלבד, כל שירותי Apple One מתייחסים לחשבון זה באופן אוטומטי, אבל אם אתם משתמשים ב-Apple ID אחד עבור iCloud וב-Apple ID אחר עבור רכישות ומינויים של מדיה, התכונות של iCloud ושטח האחסון ב-iCloud הכלולים במינוי Apple One יחולו באופן אוטומטי על החשבון שבו אתם משתמשים לרכישות ולמינויים של מדיה. כדי לשנות זאת, עברו אל 'הגדרות' ובחרו חשבון אחר.


iPhone המציג שני חשבונות שונים שתוכלו לבחור מביניהם.

בחירת Apple ID בעת הגדרת Apple One

כשאתם נרשמים ל-Apple One, ייתכן שתתבקשו לבחור באיזה Apple ID להשתמש עבור התכונות והאחסון של iCloud+‎.

  1. בהודעה, בחרו באפשרות 'שינוי ב"הגדרות"'.
  2. בחרו את כתובת הדוא"ל שבה תרצו להשתמש והקישו על 'שימוש בחשבון זה'. ייתכן שתצטרכו להתחבר ל-iCloud במכשיר שלכם.
  3. הקישו על 'אשר'. 

החלת התכונות והאחסון של iCloud+‎ על Apple ID אחר

בכל עת, תוכלו לעבור אל 'הגדרות' ולבחור באיזה Apple ID להשתמש עם התכונות והאחסון של iCloud+‎ הכלולים ב-Apple One.

  1. עברו אל 'הגדרות'.
  2. הקישו על שמכם ולאחר מכן הקישו על 'מינויים'.
  3. הקישו על Apple One ואז הקישו על 'ניהול חשבונות שטח האחסון ב‑iCloud'.
  4. בחרו את כתובת הדוא"ל שבה תרצו להשתמש והקישו על 'שימוש בחשבון זה'.
  5. הקישו על 'אשר'.

מידע נוסף

  • אם אתם כבר משלמים עבור iCloud+‎ ומחילים את האחסון ב-iCloud הכלול ב-Apple One על ה-Apple ID שבו אתם משתמשים עם iCloud, האחסון הכלול ב-Apple One מחליף את תוכנית האחסון הנוכחית. תוכנית iCloud+‎ הקיימת מתבטלת.
  • אם אתם מחילים את התכונות והאחסון של iCloud+‎ כחלק מ-Apple One על החשבון שבו אתם משתמשים עבור iCloud ואז משדרגים את תוכנית iCloud+‎, האחסון הכלול ב-Apple One מועבר חזרה ל-Apple ID שבו אתם משתמשים לרכישות ולמינויים של מדיה.
תאריך פרסום: