שימוש ב-Apple Pencil עם ה-iPad

אתם יכולים להשתמש ב-Apple Pencil כדי לכתוב, לסמן ולצייר.

לפני שתתחילו

ציור עם Apple Pencil

פתחו אפליקציה כלשהי, כמו האפליקציה 'פתקים'. עם iPadOS, העבירו את לוח הכלים בין חלקי המסך, או מזערו אותו כדי לקבל יותר שטח לציור ולשרטוט. לוח הכלים מכיל כלים שונים בהתאם לאפליקציה בה אתם משתמשים. השתמשו בכלי הסרגל ליצירת קווים ישרים, ואז סובבו אותם באמצעות אצבעותיכם. טעיתם? תוכלו למחוק לפי עצמים ואפילו לפי פיקסלים.

כדי לצייר באפליקציה 'פתקים':

 1. פתחו את 'פתקים'.
 2. הקישו על כדי ליצור פתק חדש.
 3. התחילו לצייר עם Apple Pencil. 

תוכלו להתחיל גם באמצעות הקשה על  לפתיחת לוח הכלים. בחרו מבין כמה כלי ציור וצבעים, ועברו להשתמש במחק אם טעיתם. הקישו הקשה כפולה על המחק כדי להציג אפשרויות מחיקה ב-iPad. כשאתם מציירים, תוכלו להטות את Apple Pencil כדי להוסיף הצללה לקו, וללחוץ עליו חזק יותר כדי להפוך את הקו לכהה יותר. תוכלו לגרור את לוח הכלים לקצה אחר של המסך. הקישו על  כדי למזער באופן אוטומטי את לוח הכלים ולראות אפשרויות נוספות.

קבלו מידע נוסף על ציור באפליקציה 'פתקים'.

כשמציירים עם ה-Apple Pencil בסמוך לשולי המסך, 'מרכז הבקרה', 'מרכז העדכונים' ו'ריבוי משימות' לא מופעלים. תוכלו לשרטט בכל מקום על גבי המסך ללא הפרעה.

כתיבה עם Apple Pencil

תוכלו לכתוב פתק עם Apple Pencil באפליקציה 'פתקים' ובאפליקציות אחרות. עם iOS 14 ואילך, אפשר לכתוב עם ה-Apple Pencil בכל שדה טקסט*. תוכלו להמיר את כתב היד שלכם למלל. תוכלו גם להשתמש במספר טלפון, תאריך או כתובת בכתב יד כאילו שהקלדתם אותם.

כתיבה בכל שדה מלל עם 'כתב יד'

תוכלו להשתמש ב-iPad וב-Apple Pencil לכתיבה בכתב יד בכל שדה מלל, כמו שדה החיפוש ב-Safari או שדה מלל ב'דואר'.* כתיבה בכתב יד והמרתו למלל מתבצעים ב-iPad, כך שהכתיבה שלכם נותרת פרטית ומאובטחת.

תוכלו ללמוד איך למחוק, לבחור, להוסיף ולחבר מילים באמצעות 'כתב יד' על ידי מעבר אל 'הגדרות' > 'Apple Pencil' והקשה על 'התנסות בכתב יד'.

המרת פתקים בכתב יד למלל

תוכלו להמיר את כתב היד שלכם* בשתי דרכים:

 • תוכלו לכתוב באמצעות העט הרחוק ביותר מהסרגל, שמסומן באות "A". כתב היד שלכם יומר באופן אוטומטי למלל בעת שאתם כותבים. 
 • אם כבר יש לכם פתקים בכתב יד, תוכלו לבחור את הפתקים ולהמיר אותם למלל:
  1. הקישו הקשה כפולה או געו נגיעה ממושכת במילה שתרצו לבחור. בחרו מילים נוספות באמצעות החלקת האצבע מעליהן. תוכלו להקיש הקשה משולשת לבחירת שורת מילים שלמה.
  2. הקישו על המילים שנבחרו. 
  3. בתפריט שמופיע הקישו על 'העתק כמלל'.
  4. הדביקו את המלל במקום אחר באותו מסמך או באפליקציה אחרת.

שימוש במספרי טלפון, תאריכים, כתובות ועוד הכתובים בכתב יד

 1. הקישו על מספר, תאריך, כתובת או נתון מזוהה אחר שאותו כתבתם. הוא יסומן בקו תחתון.*
 2. בחרו מה תרצו לעשות, כמו להתקשר למספר או ליצור אירוע.

ציור צורות מושלמות

תוכלו להפוך עיגול עקום או ריבוע נטוי לצורה מושלמת. כך עושים זאת:

 1. ציירו באמצעות היד צורה כגון עיגול, ריבוע או כוכב, בקו אחד רצוף.
 2. לאחר שסיימתם לצייר את הצורה, עצרו כאשר חוד ה-Apple Pencil נמצא על גבי המסך. הצורה שציירתם תוחלף בצורה מושלמת.

הקשה כפולה על Apple Pencil (דור שני)

עם Apple Pencil (דור שני), תוכלו להקיש הקשה כפולה ליד החוד של ה-Apple Pencil כדי לעבור במהירות חזרה לכלי האחרון שבו השתמשתם. כדי לשנות את ההגדרות עבור הקשה כפולה, עברו אל 'הגדרות' > Apple Pencil, ואז בחרו:

 • החלפה בין הכלי הנוכחי למחק
 • החלפה בין הכלי הנוכחי לכלי האחרון שהיה בשימוש
 • הצגת לוח הצבעים
 • כיבוי

הקשה כפולה פועלת רק באפליקציות נתמכות, כגון 'פתקים'.

מידע נוסף

 • אם ה-Apple Pencil לא מצייר כצפוי, ודאו שהקצה שלו אינו רופף. אם הוא רופף, סובבו אותו ימינה כדי להדק אותו.
 • השתמשו ב'סימון' באפליקציות כמו 'דואר', 'הודעות' או 'תמונות' כדי להוסיף ציורים, מלל וצורות באמצעות ה-iPad וה-Apple Pencil. למשל, תוכלו להוסיף חתימה לקובץ PDF.
 • למדו כיצד ליצור פתק מיידי מתוך מסך הנעילה או להמשיך מהנקודה בה הפסקתם בפתק האחרון.

* בדקו אם תכונה זו זמינה במדינה או באזור שלכם עם iPadOS 14 ואילך.

תאריך פרסום: