הזנת נתונים בקלות באמצעות טפסים ב-Numbers

בעזרת טפסים קל יותר להזין נתונים לגיליונות אלקטרוניים במכשירים קטנים יחסית כמו iPhone,‏ iPad ו-iPod touch.

ב-Numbers ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch, ניתן להזין נתונים בטופס, ואחר כך האפליקציה Numbers תוסיף באופן אוטומטי את הנתונים לטבלה המקושרת לטופס. טפסים מתאימים מאוד להזנת נתונים בטבלאות פשוטות המכילות אותו סוג של מידע, למשל פרטי קשר, סקרים, מלאי או נוכחות בכיתה.

כשמשתמשים בטפסים עם 'כתב יד', במכשירים נתמכים ניתן לכתוב ישירות בטופס בעזרת Apple Pencil. האפליקציה Numbers ממירה כתב יד למלל, ואחר כך מוסיפה את הנתונים לטבלה המקושרת.

יצירה והגדרה של טופס

כאשר אתם יוצרים טופס, אתם יכולים ליצור טבלה מקושרת חדשה בגיליון חדש או ליצור קישור לטבלה קיימת. אם אתם יוצרים טופס עבור טבלה קיימת, הטבלה אינה יכולה להכיל תאים ממוזגים.

 1. צרו גיליון אלקטרוני חדש, הקישו על לחצן ההוספה   ליד הפינה הימנית העליונה של הגיליון האלקטרוני, ואחר כך הקישו על 'טופס חדש'.
 2. הקישו על Blank Form (טופס ריק) כדי ליצור טופס המקושר לטבלה ולגיליון חדשים. אפשרות אחרת היא להקיש על טבלה קיימת כדי ליצור טופס שיהיה מקושר לטבלה זו.
 3. ב-Form Setup (הגדרת טופס), הקישו על שדה כדי לערוך אותו. כל שדה תואם לעמודה בטבלה המקושרת. אם אתם בוחרים טבלה קיימת שכבר מכילה כותרות, הרשומה הראשונה תוצג במקום Form Setup (הגדרת טופס). אם ברצונכם לערוך את הטופס, הקישו על לחצן ההגדרות  ברשומה או ערכו את הטבלה המקושרת.
  • כדי להוסיף תווית לשדה, הקישו על התווית, ואחר כך הקלידו תווית חדשה. תווית זו תופיע בעמודת הכותרת של הטבלה המקושרת וכן בשדה בטופס.
  • כדי להסיר שדה, הקישו על לחצן המחיקה  לצד השדה שאתם רוצים למחוק, ואחר כך הקישו על 'מחק'. פעולה זו תביא גם להסרת העמודה המתאימה עבור שדה זה וכל הנתונים בעמודה של הטבלה המקושרת.
  • כדי לשנות את הסדר של שדות, געו נגיעה ממושכת בלחצן שינוי הסדר  לצד שדה, ואחר כך גררו מעלה או מטה. פעולה זו תביא גם להזזת העמודה עבור שדה זה בטבלה המקושרת.
  • כדי לשנות את התבנית של שדה, הקישו על לחצן המידע , ואחר כך בחרו תבנית, כגון Number (מספר), Percentage (אחוז) או Duration (משך). הקישו על לחצן המידע לצד תבנית בתפריט כדי להציג הגדרות נוספות.
 4. כדי להוסיף שדה, הקישו על 'הוסף שדה'. נוספת גם עמודה חדשה לטבלה המקושרת.

אחרי שסיימתם לבצע שינויים בטופס, הקישו על 'סיום' כדי לראות את הרשומה הראשונה ולהזין נתונים לטופס. כדי לראות את הטבלה המקושרת, הקישו על לחצן הטבלה .

תוכלו לשנות את שם הטופס והגיליון המכילים את הטבלה המקושרת. הקישו על שם הטופס או הגיליון האלקטרוני, הקישו על 'שנה שם', הקישו שם חדש, ואחר כך הקישו במקום כלשהו מחוץ לשדה המלל כדי לשמור אותו.


הזנת נתונים בטופס

כאשר אתם מזינים נתונים עבור כל רשומה בטופס, האפליקציה Numbers מוסיפה באופן אוטומטי את הנתונים לטבלה המקושרת. רשומה אחת יכולה להכיל שדה אחד או יותר עבור נתונים, כגון שם, כתובת תואמת ומספר טלפון תואם. הנתונים ברשומה מופיעים גם בשורה התואמת בטבלה המקושרת. תוכלו להזין נתונים בעזרת הקלדה או כתיבה. 

הזנת נתונים בעזרת הקלדה

כדי להקליד נתונים בטופס, הקישו על הלשונית עבור הטופס, הקישו על שדה בטופס, ואחר כך הזינו את הנתונים שלכם. 

כך יש לנווט ברשומות בטופס:

 • כדי לעבור לרשומה הקודמת או הבאה, הקישו על לחצן החץ שמאלה  או החץ ימינה .
 • כדי לגלול רשומות, גררו מעלה או מטה על הנקודות שמשמאל לערכי הרשומות.

כדי להוסיף רשומה, הקישו על לחצן ההוספה. נוספת שורה חדשה לטבלה המקושרת.

אם עליכם לערוך את הטופס שוב, הקישו על לחצן ההגדרות .

תוכלו גם להזין נתונים לטבלה המקושרת, מה שיביא גם לשינוי הרשומה התואמת. בנוסף, אם אתם יוצרים שורה חדשה בטבלה ומוסיפים נתונים לתאים, האפליקציה Numbers יוצרת רשומה תואמת בטופס המקושר.

הזנת נתונים על ידי כתיבה באמצעות Apple Pencil

כשאתם מקשרים Apple Pencil עם iPad נתמך, האפשרות 'כתב יד' מופעלת כברירת מחדל*. כדי לבדוק את ההגדרה של 'כתב יד', או כדי להשבית אותה, עברו אל 'הגדרות' > Apple Pencil ב-iPad.

כדי לכתוב בטופס, הקישו על לשונית הטופס, ואחר כך כתבו בשדה. כתב היד שלכם יהפוך למלל, ויופיע באופן אוטומטי בטבלה המקושרת.

* אפשרות זו זמינה רק באנגלית, בסינית מסורתית ובסינית פשוטה עם iPadOS 14 ואילך.

תאריך פרסום: