כיצד למצוא את המספר הסידורי ב-AirTag

כדי למצוא את המספר הסידורי של AirTag, השתמשו באפליקציה 'מצא את...', הקישו עליו עם טלפון חכם שתומך ב-NFC או בדקו מתחת לסוללה.

תמונה שבה רואים מפה עם מיקום של AirTag 

בדיקה באפליקציה 'מצא את...'

 1. פתחו את האפליקציה 'מצא את...'.
 2. הקישו על 'פריטים'.
 3. מצאו את ה-AirTag והקישו על שם ה-AirTag.
 4. המספר הסידורי מופיע מתחת לשם.

תמונה שבה רואים את המספר הסידורי של ה-AirTag 

החזקת ה-AirTag סמוך לטלפון החכם

 1. הקישו הקשה ממושכת על החלק העליון של ה-iPhone או של הטלפון החכם המותאם לשימוש ב-NFC‏1 בצד הלבן של ה-AirTag.
 2. הקישו על העדכון שמופיע.
 3. ייפתח דף אינטרנט שמציג את המספר הסידורי.

 


מתחת לסוללה, ניתן לראות את המספר הסידורי מודפס.

בדיקה מתחת לסוללה

 1. לחצו על מכסה הסוללה של ה-AirTag העשוי מפלדת אל-חלד מלוטשת, וסובבו נגד כיוון השעון עד שהמכסה מפסיק להסתובב.
 2. הסירו את המכסה ואת הסוללה.2.
 3. מצאו את המספר הסידורי מודפס בתוך ה-AirTag. 
 4. החזירו את הסוללה כשהצד החיובי פונה כלפי מעלה. עם הישמע צליל, המשמעות היא שהסוללה מחוברת.
 5. החזירו את המכסה למקומו על-ידי התאמת שלוש הלשוניות שעל המכסה לשלושת החריצים שעל ה-AirTag.
 6. לחצו את המכסה כלפי מטה.
 7. סובבו את המכסה עם כיוון השעון עד שהוא יפסיק להסתובב.

 

1. אם אין לכם iPhone, ייתכן שקורא ה-NFC בטלפון החכם ממוקם במקום אחר.
2. אזהרה: ה-AirTag, הסוללה ומכסה הסוללה עלולים לגרום לחנק או לפגיעה אחרת בילדים קטנים. יש להרחיק פריטים אלה מילדים קטנים.

Published Date: