שימוש ב-iPhone או ב-Apple Watch כמפתח לרכב

 למדו כיצד להוסיף מפתחות רכב לאפליקציה Wallet, להשתמש ב-iPhone או ב-Apple Watch כדי לפתוח את נעילת הרכב ולהתניע אותו, ולשתף את מפתח הרכב עם אנשים אחרים.

אם הרכב שלכם תואם, תוכלו להוסיף מפתח רכב לאפליקציה Wallet ב-iPhone.

מה דרוש לכם כדי להוסיף מפתח רכב לאפליקציה Wallet

כיצד להוסיף מפתחות רכב לאפליקציה Wallet ב-iPhone

 1. ודאו שהרכב שלכם משויך לחשבון שסיפק יצרן הרכב. 
 2. פתחו את האפליקציה של יצרן הרכב ובצעו את ההוראות להגדרת מפתח.
 3. כשהאפליקציה שולחת אתכם לאפליקציה Wallet, הקישו על 'המשך'.
 4. הניחו את ה-iPhone על קורא המפתח כפי שמופיע בהוראות על המסך, ואז המתינו עד שה-iPhone והרכב יקושרו.
 5. הקישו על 'סיום'.

בהתאם לסוג הרכב, ייתכן שתוכלו להוסיף מפתחות רכב מקישור שיצרן הרכב שולח לכם בדוא"ל או בהודעת טקסט, או על ידי ביצוע השלבים בתצוגת המידע שברכב:

הוספת מפתחות רכב מהודעת דוא"ל

כשאתם מוסיפים את הרכב שלכם לחשבון שסופק על ידי היצרן, תקבלו הודעות דוא"ל שתסייע לכם להתחיל את התהליך הקשור במפתחות הרכב. הקישו על הקישור שבהודעת הדוא"ל, ואחר כך בצעו באפליקציה Wallet את השלבים 3 עד 5 שלמעלה.

הוספת מפתחות רכב באמצעות תצוגת המידע של הרכב

נווטו אל מקטע המפתחות בתצוגת המידע של הרכב, ואחר כך פעלו לפי ההוראות המופיעות במסך. כאשר תתבקשו לעשות זאת, בצעו באפליקציה Wallet את השלבים 3 עד 5 שלמעלה.

אם קניתם iPhone חדש או איפסתם את ה-iPhone הנוכחי, עליכם להגדיר מחדש את מפתחות הרכב באפליקציה Wallet.

כיצד להוסיף מפתחות רכב ל-Apple Watch

 1. הוסיפו את מפתחות הרכב לאפליקציה Wallet ב-iPhone שמקושר ל-Apple Watch.
 2. פתחו את האפליקציה Watch ב-iPhone.
 3. בכרטיסיה 'השעון שלי', גללו מטה והקישו על 'Wallet ו-Apple Pay'.
 4. הקישו על 'הוסף' לצד הכרטיס עבור מפתח הרכב שלכם.

פתיחת נעילה של הרכב או התנעת הרכב באמצעות מכשיר של Apple

כדי לפתוח את נעילת הרכב, החזיקו את ה-iPhone או את ה-Apple Watch בקרבת ידית הדלת של הרכב.

כדי להתניע את הרכב, הניחו את ה-iPhone בקורא של מפתח הרכב או החזיקו את ה-Apple Watch בקרבת הקורא. אחר כך לחצו על כפתור ההתנעה של הרכב.

שימוש ב'מצב אקספרס' כדי לפתוח את נעילת הרכב או להתניע את הרכב במהירות

'מצב אקספרס' מופעל כברירת מחדל כאשר אתם מוסיפים מפתח רכב לאפליקציה Wallet. הוא מאפשר לכם לפתוח באופן אוטומטי את נעילת דלת הרכב ולהתניע במהירות את הרכב. אם אתם יוצאים מהרכב, החזיקו את המכשיר של Apple בקרבת ידית הדלת כדי לנעול את הרכב.

כדי להשבית את 'מצב אקספרס':

 1. פתחו את האפליקציה Wallet ב-iPhone.
 2. הקישו על הכרטיס עבור מפתח הרכב.
 3. הקישו על הלחצן 'עוד' .
 4. השביתו את 'מצב אקספרס'.

אם אתם משביתים את 'מצב אקספרס', עליכם לבצע אימות בכל פעם שאתם משתמשים במכשיר של Apple בתור מפתח רכב:

 • ב-iPhone, פתחו את האפליקציה Wallet והקישו על הכרטיס עבור מפתח הרכב שלכם. החזיקו את ה-iPhone בקרבת ידית הדלת של הרכב או בקרבת קורא המפתח, ואחר כך השתמשו בקוד הגישה, ב-Face ID או ב-Touch ID כדי להמשיך.
 • ב-Apple Watch, לחצו פעמיים על כפתור הצד כדי לגשת לכרטיסים שלכם. הקישו על הכרטיס עבור מפתח הרכב, ואחר כך החזיקו את השעון בקרבת ידית הדלת של הרכב או בקרבת קורא המפתח.

אם דרושה טעינה של ה-iPhone

אם דרושה טעינה של ה-iPhone, עדיין תוכלו להשתמש בו לפתיחת הנעילה של הרכב ולהתנעת הרכב.

כאשר סוללת ה-iPhone חלשה מאוד, הוא עובר למצב חיסכון בצריכת חשמל. כאשר 'מצב אקספרס' מופעל, ניתן להשתמש במפתחות הרכב במשך עד חמש שעות אחרי שה-iPhone עובר למצב חיסכון בצריכת חשמל.

כדי לבדוק אם מפתחות הרכב זמינים, לחצו על כפתור הצד ב-iPhone.

כיצד לשתף את מפתח הרכב עם מישהו אחר

 1. פתחו את האפליקציה Wallet ב-iPhone.
 2. הקישו על הכרטיס עבור מפתח הרכב.
 3. הקישו על הלחצן 'עוד' .
 4. הקישו על 'הזמן'.
 5. הקישו על 'הגדרת גישה', ואחר כך בחרו את רמת ההגבלות שתרצו לקבוע עבור מפתח הרכב המשותף.
 6. הקישו על 'הזמן'. תופיע הודעה חדשה.
 7. התחילו להקליד שם של אדם בשדה 'אל' בהודעה, וכאשר שמו יופיע - הקישו עליו. אם הנמען אינו ברשימת אנשי הקשר שלכם, תוכלו להקליד מספר טלפון.
 8. הקישו על הלחצן 'שלח' .

הזמנות לשיתוף מפתח רכב ניתן לשלוח רק דרך iMessage. לאדם שאיתו אתם משתפים מפתח רכב חייב להיות iPhone תואם, ועליו להיות מחובר באמצעות ה-Apple ID שלו. כמו כן, הוא צריך קוד גישה מופעל.

כאשר הנמען מקיש על ההזמנה ב-iPhone או ב-Apple Watch שלו, האפליקציה Wallet נפתחת, ומופיעה עבורו הנחיה לגבי אופן ההוספה של מפתח הרכב והשימוש בו.

יצרן הרכב עשוי להגביל את מספר האנשים שאיתם תוכלו לשתף מפתח.

מחיקה או ביטול של מפתח רכב

כדי למחוק את מפתח הרכב מהמכשירים של Apple:

 1. פתחו את האפליקציה Wallet ב-iPhone.
 2. הקישו על הכרטיס עבור מפתח הרכב.
 3. הקישו על הלחצן 'עוד' .
 4. הקישו על 'הסר מפתח רכב זה'.
 5. הקישו על 'הסר' לאישור.

כדי לבטל את הגישה למפתח רכב ששיתפתם:

 1. פתחו את האפליקציה Wallet ב-iPhone.
 2. הקישו על הכרטיס עבור מפתח הרכב.
 3. הקישו על הלחצן 'עוד' .
 4. הקישו על השם של אדם שאיתו שיתפתם את מפתח הרכב.
 5. הקישו על 'בטל גישה'. האדם יקבל עדכון על כך שמפתח הרכב בוטל.

אם איבדתם את המכשיר של Apple

אם אתם חוששים שה-iPhone או ה-Apple Watch שלכם אבד או נגנב, אתם יכולים להשתמש ב-iCloud.com או באפליקציה 'מצא את...' במכשיר אחר של Apple כדי להגן על המידע של מפתח הרכב.

למדו מה לעשות אם ה-iPhone שלכם אבד או נגנב, או אם ה-Apple Watch שלכם אבד או נגנב.

תאריך פרסום: