אם ה-iPad לא נטען

אם הסוללה ב-iPad שלכם אינה נטענת או שהיא נטענת בקצב איטי, או אם מופיעה התראה, למדו מה לעשות.

חיבור לחשמל

כדי לטעון את ה-iPad, בצעו את השלבים הבאים:

  1. חברו את ה-iPad לכבל USB שמגיע איתו.
  2. חברו לאחד משלושת מקורות החשמל הבאים:

שקע חשמל בקיר

חברו את כבל הטעינה בחיבור USB למתאם מתח USB, ואז חברו את המתאם לשקע בקיר.

מחשב

חברו את כבל הטעינה לשקע USB 2.0 או 3.0 במחשב שמופעל ואינו נמצא במצב שינה.* אל תשתמשו ביציאות ה-USB במקלדת של המחשב.

אביזר חשמל

חברו את הכבל שלכם לרכזת USB המחוברת לחשמל, לתחנת עגינה או לאביזר אחר שאושר על ידי Apple.

 

בזמן שה-iPad נטען, תראו סמל ברק שמופיע על סמל הסוללה בשורת המצב , או סמל סוללה גדול במסך הנעילה.

* ייתכן שחלק מהמחשבים לא יספקו מספיק כוח לטעינת ה-iPad, או שהם עשויים לטעון את ה-iPad בקצב איטי. במקרה הצורך, השתמשו במתאם מתח USB וחברו את המתאם לשקע בקיר.

איזו מהאפשרויות הבאות מתארת את הבעיה בטעינת ה-iPad שלכם?

תאריך פרסום: