אם ה-iPad לא נטען

אם הסוללה ב-iPad שלכם לא נטענת או אם היא נטענת באיטיות, גלו מה לעשות.

בזמן שה-iPad נטען, תראו סמל ברק שמופיע על סמל הסוללה בשורת המצב, או סמל סוללה גדול במסך הנעילה.

אם אינכם רואים את סמלי הטעינה, בצעו את הפעולות הבאות.

תחילה, ודאו שאתם משתמשים באביזרים הנכונים

חברו את ה-iPad לכבל טעינה של USB (מומלץ להשתמש בכבל שהגיע עם ה-iPad). לאחר מכן, חברו את הכבל לאחד ממקורות המתח הבאים:

  • מתאם מתח USB שמחובר לשקע חשמל פעיל. מומלץ להשתמש במתאם המתח USB שהגיע עם ה-iPad. קבלו מידע נוסף על מתאמי מתח USB של Apple.
  • יציאת USB שתומכת ב-USB 2 ואילך, במחשב מופעל שאינו נמצא במצב שינה.
  • רכזת USB המחוברת לחשמל, תחנת עגינה או אביזר אחר שאושר על-ידי Apple.

אם ה-iPad עדיין לא נטען, נסו את הטיפים הבאים

  • השתמשו במתאם מתח אחר או בכבל טעינה אחר. אם אין לכם אביזרים כאלו, פנו לתמיכה של Apple.
  • ודאו שה-iPad אינו חם מדי או קר מדי. קבלו מידע על שמירה על ה-iPad בטווח טמפרטורות ההפעלה המקובלות.
  • אלצו הפעלה מחדש של ה-iPad: 
    • עבור iPad ללא כפתור בית: לחצו לחיצה קצרה על כפתור עוצמת הקול הקרוב ביותר לכפתור העליון. לחצו לחיצה קצרה על כפתור עוצמת הקול הרחוק ביותר מהכפתור העליון. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון עד שה-iPad יופעל מחדש.
    • עבור iPad עם כפתור בית: לחצו לחיצה ממושכת בו-זמנית על כפתור הצד (או הכפתור העליון) וכפתור הבית עד שיופיע הסמל של Apple.

גלו מה לעשות אם ה-iPad לא נדלק.

Published Date: