שימוש בתצוגת קריאה ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote

השתמשו בתצוגת קריאה ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch כדי להציג מסמך בלי לבצע בו שינויים בטעות.

הפעלה של תצוגת קריאה

תוכלו להשתמש בתצוגת קריאה כדי למנוע הזזה של אובייקטים בטעות או הצגת המקלדת בטעות תוך כדי צפייה, גלילה וביצוע פעולות בטקסט ובאובייקטים. תצוגת קריאה מקטינה את הלחצנים לגודל המינימלי המאפשר לכם להציג את התוכן ולבצע משימות מסוימות. 

כדי להפעיל את תצוגת הקריאה, הקישו על לחצן תצוגת הקריאה  בפינה השמאלית העליונה של המסך. אם אינכם רואים את לחצן תצוגת הקריאה, הקישו על לחצן 'עוד'  ולאחר מכן הקישו על 'סיים עריכה'.

הנה כמה דברים שתוכלו לעשות כאשר אתם בתצוגת קריאה:

  • כדי לשתף, לייצא או להדפיס את המסמך ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote, הקישו על הלחצן 'עוד' .
  • כדי להפעיל או להשבית הערות ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote, הקישו על הלחצן 'עוד' ולאחר מכן הקישו על 'הגדרות'.
  • כדי להפעיל או להשבית את הניווט בדפים, בתצוגת שני עמודים ובספירת המילים ב-Pages, הקישו על הלחצן 'עוד' ב-iPhone או ב-iPad, או על הלחצן 'אפשרויות תצוגה' ב-iPad.
  • כדי להציג או להסתיר הערות ב-Pages ב-iPad, הקישו על הלחצן 'אפשרויות תצוגה'.
  • ב-Keynote, תוכלו להפעיל את המצגת בתצוגת קריאה.

 

עריכת מסמך

כדי לערוך מסמך, הקישו על לחצן 'עריכה' בסרגל הכלים.

תוכלו גם להתחיל לערוך אם בחרתם טקסט, אובייקט או טבלה בתצוגת קריאה:

  • הקישו הקשה כפולה על טקסט ולאחר מכן הקישו על 'עריכה' בתפריט שיופיע.  
  • געו נגיעה ממושכת באובייקט או בטבלה והקישו על 'עריכה' בתפריט שיופיע.


פתיחה ושיתוף של מסמכים בתצוגת קריאה

אחרי שתעדכנו לראשונה את Pages, ‏Numbers או Keynote לגרסה 10.1 ואילך במכשיר, המסמכים הקיימים ייפתחו בתצוגת קריאה. פשוט הקישו על לחצן 'עריכה' בסרגל הכלים כדי להתחיל לערוך את המסמך. 

אם אתם מעוניינים שהמסמכים ייפתחו תמיד בתצוגת עריכה בפתיחה הראשונה שלהם במכשיר, הקישו על לחצן 'עוד', הקישו על 'הגדרות', הקישו על 'עריכה' והפעילו את 'פתח בתצוגת עריכה'.

שיתוף מסמכים

כשמישהו משתף מסמך איתכם, בפעם הראשונה שתפתחו את המסמך הוא ייפתח בתצוגת קריאה. כשאתם משתפים מסמך עם אחרים, בפעם הראשונה שהם יפתחו את המסמך הוא ייפתח בתצוגת קריאה. 

פתיחת מסמכים מחדש

כשאתם פותחים מסמך מחדש, הוא נפתח במצב שבו השארתם אותו – בתצוגת קריאה או בתצוגת עריכה. 

תאריך פרסום: