אם אתם משתפים קובץ עם Apple ID מנוהל והמשתמש לא רואה אותו

אם אתם משתפים קובץ עם Apple ID מנוהל והמשתמש לא רואה אותו, שנו את שם הקובץ.

תוכלו לשתף קבצים עם מזהי Apple ID מנוהלים במסגרת ארגון ה-Apple School Manager או Apple Business Manager שלכם. אם אתם משתפים קובץ עם Apple ID מנוהל אחר והמשתמש לא יכול לראות את הקובץ או לפתוח אותו, שנו את שם הקובץ.

תאריך פרסום: