אם צג ה-HDR בהיר או חד מדי ב-Mac

לאחר התקנת macOS Catalina, ייתכן שתבחינו בשינויים בלתי צפויים בבהירות, בצבע או בניגודיות בצג ה-HDR, בטלוויזיה או במקרן החיצוניים.

אם ה-Mac שלכם תומך בווידאו בטווח דינמי גבוה (HDR), והוא מזהה שגם הצג החיצוני תומך ב-HDR, ה-Mac עשוי להפעיל באופן אוטומטי HDR עבור הצג. ייתכן שצגים חיצוניים מסוימים יציגו בהירות, צבע או ניגודיות לא תקינים עד שתגדירו אותם ל-HDR כהלכה. עיינו בתיעוד של הצג בכדי ללמוד כיצד להגדיר את התצורה שלו ל-HDR‏.

אם אתם מעדיפים לא להשתמש ב-HDR בצג החיצוני, אפשר להשבית אותו עבור הצג הספציפי:

  1. ב- ‏macOS Catalina 10.15.4 ואילך, בחרו בתפריט 'Apple ' > 'העדפות המערכת'.
  2. לחצו על 'צגים'.
  3. בחלון ההעדפות שמופיע בצג החיצוני, בטלו את הסימון בתיבת הסימון High Dynamic Range‏.

העדפות 'צגים'

למידע נוסף על הפעלת סרטוני HDR במחשב ה-Mac, כולל פעולות אחרות שאפשר לבצע כדי להציג את תמונת ה-HDR באיכות הגבוהה ביותר.

תאריך פרסום: