אם מוצגת ההודעה "לא ניתן להתקין עדכון" במהלך ניסיון לעדכן את Apple Watch Series 1 או Apple Watch Series 2

נסו לבצע את השלבים הבאים אם אתם רואים הודעת שגיאה שכתוב בה "לא ניתן להתקין עדכון" במהלך עדכון של Apple Watch Series 1 או Apple Watch Series 2.

לפני שתתחילו

 1. גלו איזה דגם של Apple Watch יש לכם אם אינכם בטוחים.
 2. עדכנו את ה-iPhone לגרסת iOS החדשה.
 3. ודאו שה-Apple Watch מחובר למטען וטעון ברמה של 50 אחוז לפחות.
 4. חברו את ה-iPhone ל-Wi-Fi.

ודאו שה-iPhone נמצא בקרבת ה-Apple Watch במהלך ביצוע השלבים.

כיצד לתקן שגיאה מסוג "לא ניתן להתקין עדכון"

נסו לבצע את השלבים הבאים. אם אחד מהם לא עובד, עברו לשלב הבא.

כיבוי התכונה 'בטל/י נעילה באמצעות ה-iPhone'

 1. פתחו את האפליקציה Apple Watch ב-iPhone, ואחר כך הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי'.
 2. הקישו על 'קוד גישה' ולאחר מכן כבו את התכונה 'בטל/י נעילה באמצעות ה-iPhone'.
 3. הקישו שוב על הכרטיסיה 'השעון שלי' ועברו אל 'כללי' > 'עדכון תוכנה'.
 4. נסו להתקין שוב את העדכון.

זכרו להפעיל את התכונה 'בטל/י נעילה באמצעות ה-iPhone' לאחר עדכון ה-Apple Watch.

כיבוי ה-Bluetooth וה-Wi-Fi ב-iPhone ועדכון ישירות מתוך השעון

 1. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה 'הגדרות', הקישו על Wi-Fi ולאחר מכן כבו את ה-Wi-Fi.
 2. חזרו למסך הראשי של 'הגדרות', הקישו על Bluetooth וכבו את ה-Bluetooth.
 3. ב-Apple Watch, פתחו את האפליקציה 'הגדרות' והקישו על 'כללי' > 'עדכון תוכנה'.
 4. נסו להתקין שוב את העדכון.

זכרו להפעיל את ה-Wi-Fi וה-Bluetooth ב-iPhone לאחר עדכון ה-Apple Watch.

בחירה בעדכון אוטומטי של ה-Apple Watch במהלך הלילה

 1. פתחו את האפליקציה Apple Watch ב-iPhone, ואחר כך הקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי'.
 2. הקישו על 'כללי' > 'עדכון תוכנה' > 'עדכונים אוטומטיים'.
 3. הפעילו את 'עדכונים אוטומטיים'.
 4. ודאו שה-Apple Watch מחובר למטען ונמצא בטווח של ה-iPhone שמחובר ל-Wi-Fi.
 5. אפשרו ל-Apple Watch להתעדכן במהלך הלילה.

פונים אל התמיכה של Apple

אם אתם ממשיכים לראות את הודעת השגיאה לאחר ביצוע השלבים לעיל, פנו אל התמיכה של Apple.

תאריך פרסום: