הפעלת סרט או שמע בכמה שקפים ב-Keynote ב-iPhone,‏ ב-iPad‏, ב-iPod touch או ב-Mac

הוסיפו סרט או קובץ שמע למספר שקפים, והוא ימשיך לפעול תוך כדי התקדמות משקף אחד לבא אחריו – גם במהלך מעברים בין שקפים. 

כדי להפעיל סרט או שמע בכמה שקפים, הוסיפו את אותו הקובץ לשקפים עוקבים. אחר כך תוכלו לשנות את ההגדרות של הקובץ כדי לקבל מראה אחר וצליל שונה של הסרט או השמע בכל שקף.

למשל, תוכלו להגדיר את עוצמת הקול של הקובץ בכל שקף בנפרד, או לשנות את המיקום של הסרט בשקף בזמן שהוא עדיין ממשיך לפעול. וכמו תמיד בהפעלת סרט, שלבי הנפשה כמו 'הנפשת כניסה', 'פעולה' ו'הנפשת יציאה' עבור אובייקטים אחרים בשקף ימשיכו לפעול בזמן שהסרט מוקרן.


הוספת סרט או קובץ שמע לשקפים

כדי להפעיל סרט או שמע במספר שקפים, הוסיפו את הקובץ לשקפים עוקבים במצגת.

הוספת סרט או קובץ שמע לשקף ב-iPhone או ב-iPad

 1. בשקף שממנו אתם רוצים להתחיל את הפעלת הסרט או קובץ השמע, הקישו על הלחצן 'הוסף'  .
 2. הוסיפו את הקובץ לשקף:
  • כדי להוסיף קובץ מספריית התמונות, הקישו על 'תמונה או סרטון' , אתרו את הקובץ, הקישו עליו ואחר כך הקישו על 'בחר/י'.
  • כדי להוסיף קובץ מ-iCloud Drive או ממיקום אחר, הקישו על 'הוסף מתוך', אתרו את הקובץ ואז הקישו עליו.
 3. הוסיפו את הקובץ לכל אחד מהשקפים העוקבים שבהם תרצו שהסרט או השמע יפעלו.
 4. בכל אחד מהשקפים, הקישו על הסרט או קובץ השמע כדי לבחור אותם, הקישו על הלחצן 'עיצוב', ואחר כך הפעילו את האפשרות 'הפעל בין שקפים'.
 5. השביתו את האפשרות 'הפעל סרט (שמע) בין שקפים' בשקף האחרון שבו אתם רוצים שהקובץ יפעל.

כשאתם מפעילים את האפשרות 'הפעל בין שקפים' בשקף אחד, הסרט או השמע ימשיכו לפעול בשקף הבא, אפילו אם השבתתם את ההגדרה בשקף הבא. למשל, אם אתם רוצים להפעיל סרט בחמישה שקפים, אבל אינכם רוצים שהוא יפעל בשקף השישי, הקפידו להפעיל את האפשרות 'הפעל סרט בין שקפים' בארבעת השקפים הראשונים. אחר כך השביתו את ההגדרה בשקף החמישי. הסרט ימשיך לפעול בשקף החמישי ויפסיק כאשר תתקדמו לשקף השישי.

הוספת סרט או קובץ שמע לשקף ב-Mac

השתמשו בסרטים ובקובצי שמע שהם בתבנית הנתמכת על ידי QuickTime ב-Mac. אם אינכם מצליחים להוסיף או להפעיל סרט או קובץ שמע, נסו להשתמש ב-iMovie,‏ ב-QuickTime Player או ב-Compressor כדי להמיר את הקובץ לתבנית MPEG-4 (עם סיומת ‏‎.m4a) עבור שמע או לקובץ QuickTime (עם סיומת mov.) עבור סרט.

 1. הוסיפו את הקובץ לשקף שממנו אתם רוצים שהקובץ יתחיל לפעול:
  • כדי להוסיף קובץ מספריית התמונות או שיר מספריית המוסיקה, לחצו על הלחצן 'מדיה' בסרגל הכלים, לחצו על 'סרטים' או 'מוסיקה', ואחר כך גררו את הקובץ לשקף.
  • כדי להוסיף קובץ מ-iCloud Drive או ממיקום אחר, לחצו על 'בחר/י', אתרו את הקובץ ואחר כך לחצו על ׳הכנס׳.
 2. הוסיפו את הקובץ לכל אחד מהשקפים העוקבים שבהם אתם רוצים שהסרט או השמע יפעלו.
 3. בכל שקף, לחצו על הקובץ כדי לבחור אותו, לחצו על הלחצן 'עיצוב', לחצו על 'סרט' ואחר כך הפעילו את האפשרות 'הפעל סרט (שמע) בין שקפים'. 
 4. השביתו את האפשרות 'הפעל סרט (שמע) בין שקפים' עבור השקף האחרון שבו אתם רוצים שהקובץ יפעל.

כאשר אתם מפעילים את האפשרות 'הפעל סרט (שמע) בין שקפים' בשקף אחד, הסרט או השמע ימשיכו לפעול בשקף הבא, גם אם תשביתו את ההגדרה בשקף הבא. למשל, אם אתם רוצים להפעיל סרט בחמישה שקפים אבל אינכם רוצים שהוא יפעל בשקף השישי, הקפידו להפעיל את האפשרות 'הפעל סרט בין שקפים' בארבעת השקפים הראשונים. אחר כך השביתו את ההגדרה בשקף החמישי. הסרט ימשיך לפעול בשקף החמישי ויפסיק כאשר תתקדמו לשקף השישי.

שימוש בתבניות בסיס של שקפים

ניתן גם להוסיף סרטים או קובצי שמע לתבנית בסיס של שקף, ואחר כך להחיל תבנית בסיס זו על שקפים אחרים. סרטים או קובצי שמע יפעלו בכל קבוצה של שקפים עוקבות המשתמשות באותה תבנית בסיס של שקף. כך תוכלו ליצור רקעים עם תנועה ולהבטיח הפעלה חלקה ויישור מושלם במעבר בין שקפים.


התאמת עוצמת הקול של הסרט או קובץ השמע עבור כל שקף

ניתן להגדיר את עוצמת הקול של סרט או קובץ שמע בכל שקף בנפרד ב-Mac, או של קובץ שמע ב-iPhone או ב-iPad. לדוגמה, ייתכן שתרצו להנמיך את עוצמת הקול בשקף שבו אתם מדברים בזמן הצגתו, ואחר כך להגביר את עוצמת הקול בשקף שבו אינכם מדברים.

התאמת עוצמת הקול של קובץ שמע ב-iPhone או ב-iPad

 1. בשקף שבו אתם רוצים לבצע את ההתאמה, הקישו על קובץ השמע.
 2. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'שמע' ואחר כך גררו את הפקד של 'עוצמת שמע'.

התאמת עוצמת הקול של סרט או קובץ שמע ב-Mac

 1. בחרו בסרט או בקובץ השמע בשקף, לחצו על הלחצן 'עיצוב' , ואחר כך לחצו על 'סרט' או על 'שמע'.
 2. גררו את הפקד של 'עוצמת קול'.


התאמת הגדרות אחרות ושימוש במעברים בהפעלת סרט במספר שקפים

אתם יכולים להתאים את המיקום, הגודל והסיבוב של הסרט במעבר בין שקפים. ואם אתם משתמשים במעברים אחרים, הסרט ימשיך לפעול במופעי הכניסה והיציאה של המעבר.

כאשר סרט מופעל במספר שקפים, הנפשות מסוימות יכולות ליצור אפקטים מעניינים. כשאתם משתמשים ב'העברה חכמה' כהנפשת מעבר, הסרט ממשיך לפעול, והוא מתרחב כך שימלא את כל השקף בזמן התקדמות המצגת משקף אחד לבא אחריו.

אם הסרט או השמע אינם פועלים במעבר בין שקפים, ודאו שהגדרות מסוימות תואמות בכל השקפים.


הפעלה במספר שקפים כאשר יש הערות מציג ארוכות

הפעלת סרט במספר שקפים יכולה לסייע כשיש לכם הערות מציג ארוכות שחורגות מהמקום המוקצה להן ב'צג המציג/ה'. על ידי שכפול שקף עם סרט מספר פעמים ופיצול הערות המציג בין שקפים אלה, תוכלו ללחוץ כדי להראות את מקטע ההערות הבא בזמן שהסרט ממשיך לפעול בצורה חלקה, בלי קשר לסוג המעבר שבו נעשה שימוש.


אם אינכם מצליחים להפעיל את הסרט או השמע במספר שקפים

אם לא ניתן להפעיל את הסרט במספר שקפים, בדקו את ההגדרות הבאות בכל אחד מהשקפים שבהם אתם רוצים שהקובץ יפעל:

 • הגדרת ה'חזרה' ('ללא', 'לולאה', 'שרשר אחורה וקדימה') עבור הסרט חייבת להיות זהה בכל אחד מהשקפים.
 • הגדרת החיתוך חייבת להיות זהה בכל אחד מהשקפים (ב-Mac בלבד).
 • אם יש לכם הנפשת יציאה בשקף אחד והנפשת כניסה בשקף הבא אחריו, הסרט לא יפעל במעבר בין שקפים.
תאריך פרסום: