הפעלת סרט או קובץ שמע בין שקפים ב-Keynote ב-iPhone,‏ iPad‏, או Mac

הוסיפו סרט או קובץ שמע לשקופיות מרובות והגדירו לו להמשיך לפעול בזמן הצגת השקופיות – אפילו במהלך מעברים בין השקופיות. 

כדי להפעיל סרט או קטע שמע בין שקפים, הוסיפו את אותו קובץ לשקפים עוקבים. לאחר מכן תוכלו להתאים את הגדרות הקובץ כדי לשנות את האופן שבו הסרט או השמע נראים ונשמעים בין שקף אחד לשקף הבא.

למשל, תוכלו להגדיר את עוצמת הקול של הקובץ בכל שקף בנפרד, או לגרום לכך שסרט ישנה את מיקומו בשקף תוך כדי שהוא ממשיך לפעול. שלבי הנפשה של אובייקטים אחרים בשקופית כמו 'כניסה', 'פעולה ו'יציאה' ממשיכים לפעול בזמן שהסרט מוצג.


הוספת קובץ סרט או שמע לשקפים

כדי להפעיל סרטים או שמע בשקפים מרובים, הוסיפו את הקובץ לשקפים עוקבים במצגת.

הוספת קובץ סרט או שמע לשקף ב-iPhone או ב-iPad

 1. בחרו את השקופית שברצונכם שממנה הסרט או קובץ השמע יתחיל לפעול.
 2. בהתאם למה שמופיע בסרגל הכלים, הקישו על הלחצן 'הכנס'  ואז הקישו על לחצן המדיה , או פשוט הקישו על לחצן המדיה .
 3. הוסיפו את הקובץ לשקף:
  • כדי להוסיף סרט מספריית התמונות, הקישו על 'תמונה או סרטון', אתרו את הקובץ ואז הקישו עליו.
  • כדי להוסיף סרט או קובץ שמע הממוקם ב-iCloud Drive או במיקום אחר, הקישו על 'הוסף מתוך', אתרו את הקובץ, בחרו אותו ואז הקישו על 'פתח'.
 4. מקמו את הקובץ במקום הרצוי בשקופית ושנו את גודלו לפי הצורך.
 5. הוסיפו את הקובץ לכל אחת מהשקופיות הבאות שבהן אתם רוצים שהסרט או קובץ השמע יפעל.
 6. בכל שקופית, הקישו על הסרט או קובץ השמע כדי לבחור אותו, הקישו על הלחצן 'עיצוב'  הקישו על 'סרט' ואז הפעילו את ההגדרה 'הפעלה בכל השקפים'.
 7. השביתו את ההגדרה 'הפעלה בכל השקפים' בשקופית האחרונה שבה אתם רוצים להפעיל את הקובץ.

כשאתם מפעילים את ההגדרה 'הפעלה בכל השקפים' בשקופית, הסרט או קובץ השמע פועל בשקופית הבאה, גם אם ההגדרה מושבתת בה. למשל, אם אתם רוצים להפעיל סרט במהלך חמש שקופיות אבל לא רוצים שהוא יפעל בשקופית השישית, הקפידו להפעיל את האפשרות 'הפעלה בכל השקפים' בארבע השקופיות הראשונות. בשקף החמישי, השביתו את ההגדרה. הסרט ימשיך לפעול בשקף החמישי ויפסיק כשתתקדמו לשקף השישי.

הוספת קובץ סרט או שמע לשקף ב-Mac

השתמשו בקובצי סרטים ושמע בפורמט ש-QuickTime ל-Mac תומך בו. אם אתם לא מצליחים להוסיף או להפעיל קובץ סרט או שמע, נסו להשתמש ב-iMovie, ב-QuickTime Player או ב-Compressor כדי להמיר את הקובץ ל-MPEG-4 (עם סיומת ‎.m4a) עבור שמע או לקובץ QuickTime (עם סיומת mov.) עבור סרט.

 1. הוסיפו את הקובץ לשקופית שממנה אתם רוצים שהמדיה תתחיל לפעול:
  • כדי להוסיף קובץ מספריית התמונות או שיר מספריית המוסיקה, לחצו על הלחצן 'מדיה' בסרגל הכלים, לחצו על 'סרטים' או על 'מוזיקה', ואחר כך גררו את הקובץ לשקף.
  • כדי להוסיף קובץ מ-iCloud Drive או ממיקום אחר, לחצו על 'בחר', אתרו את הקובץ ואחר כך לחצו על 'הוסף'.
 2. הוסיפו את הקובץ לכל אחד מהשקפים העוקבים שבהם אתם רוצים שהסרט או השמע יפעלו.
 3. בכל אחד מהשקפים, לחצו על הקובץ כדי לבחור אותו, לחצו על הלחצן 'עיצוב', לחצו על 'סרט' ואחר כך הפעילו את האפשרות 'הפעלת הסרט (השמע) בכל השקפים'. 
 4. השביתו את ההגדרה 'הפעלת הסרט (השמע) בכל השקפים' בשקף האחרון שבו אתם רוצים שהמדיה תופעל.

כשאתם מפעילים בשקף את ההגדרה 'הפעלת הסרט (השמע) בכל השקפים', הסרט או השמע יפעלו בשקף הבא, גם אם ההגדרה מושבתת בו. למשל, אם אתם רוצים להפעיל סרט תוך כדי הצגת חמישה שקפים אבל לא רוצים שהוא יפעל בשקף השישי, הקפידו להפעיל את האפשרות 'הפעלת הסרט בכל השקפים' בארבעת השקפים הראשונים. בשקף החמישי, השביתו את ההגדרה. הסרט ימשיך לפעול בשקף החמישי ויפסיק כשתתקדמו לשקף השישי.

שימוש בפריסות שקף

ניתן גם להוסיף קובצי סרט או שמע לפריסת שקף ואז להחיל את פריסת השקף על שקפים אחרים. קובצי סרט או שמע יפעלו בכל השקפים העוקבים המבוססים על אותה פריסת שקף. כך תוכלו ליצור רקעים בתנועה ולהבטיח הפעלה חלקה והתאמה מושלמת במעבר בין שקפים.


התאמת עוצמת הקול של קובץ הסרט או השמע עבור כל שקף

ניתן להגדיר את עוצמת הקול של קובץ סרט או שמע בכל שקף בנפרד ב-Mac, או של קובץ שמע ב-iPhone או ב-iPad. למשל, ייתכן שתרצו להנמיך את עוצמת הקול בשקף שבמהלך הצגתו אתם מדברים, ולהגביר אותה בשקף שבו אינכם מדברים.

התאמת עוצמת הקול של קובץ שמע ב-iPhone או ב-iPad

 1. בשקף שבו אתם רוצים לבצע את ההתאמה, הקישו על קובץ השמע.
 2. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'שמע' ואחר כך גררו את המחוון 'עוצמת שמע'.

התאמת עוצמת הקול של סרט או קובץ שמע ב-Mac

 1. בחרו בקובץ הסרט או השמע בשקף, לחצו על הלחצן 'עיצוב'  ואחר כך לחצו על 'סרט' או על 'שמע'.
 2. גררו את המחוון 'עוצמת שמע'.


התאמת הגדרות אחרות ושימוש במעברים בהפעלת סרט במספר שקפים

אתם יכולים להתאים את המיקום, הגודל והסיבוב של הסרט בשקפים שונים. כמו כן, אם אתם משתמשים במעברים אחרים, הסרט ימשיך לפעול בשלבי הכניסה והיציאה של המעבר.

כשסרט מופעל במספר שקפים, הנפשות מסוימות יכולות ליצור אפקטים מעניינים. כשאתם משתמשים ב'העברה חכמה' כהנפשת מעבר, הסרט ממשיך לפעול, ומתרחב כך שכל השקף מתמלא בזמן התקדמות המצגת משקף אחד לשני.

אם הסרט או השמע אינם פועלים בין שקפים, ודאו שיש התאמה של הגדרות מסוימות בכל השקפים.


הפעלה בין שקפים כשיש הערות מציג/ה ארוכות

הפעלת סרט בין שקפים יכולה לסייע כשיש לכם הערות מציג/ה ארוכות שחורגות מהשטח שלהן ב'צג המציג/ה'. על ידי שכפול שקף עם סרט מספר פעמים ופיצול הערות המציג/ה בין השקפים האלה, תוכלו ללחוץ כדי להראות את מקטע ההערות הבא בזמן שהסרט ממשיך לפעול בצורה חלקה, בלי קשר לסוג המעבר שבו נעשה שימוש.


אם אינכם מצליחים להפעיל את הסרט או את השמע בין שקפים

אם אינכם מצליחים להפעיל את הסרט או את השמה בין שקפים, בדקו את ההגדרות הבאות בכל אחד מהשקפים שבהם אתם רוצים שהקובץ יפעל:

 • הגדרת 'חזרה' ('ללא', 'לולאה', 'שרשר אחורה וקדימה') עבור קובץ הסרט או קובץ השמע חייבת להיות זהה בכל השקפים.
 • הגדרת 'חיתוך' חייבת להיות זהה בכל השקפים (ב-Mac בלבד).
 • אם יש לכם הנפשת יציאה בשקף אחד והנפשת כניסה בשקף הבא, קובץ הסרט או קובץ השמע לא יפעל במעבר בין שקפים.
Published Date: