הפעלת סרט או קטע שמע בין שקפים ב-Keynote ל-iPhone, ל-iPad, ל-iPod touch או ל-Mac

הוסיפו קובץ סרט או שמע לשקפים מרובים והמדיה תמשיך לפעול תוך כדי התקדמות השקפים, כולל במעברים ביניהם. 

כדי להפעיל סרט או קטע שמע בין שקפים, הוסיפו את אותו קובץ לשקפים עוקבים. לאחר מכן תוכלו להתאים את הגדרות הקובץ כדי לשנות את האופן שבו הסרט או השמע נראים ונשמעים בין שקף אחד לשקף הבא.

למשל, תוכלו להגדיר את עוצמת הקול של הקובץ בכל שקף בנפרד, או לגרום לכך שסרט ישנה את מיקומו בשקף תוך כדי שהוא ממשיך לפעול. וכמו תמיד בהפעלת סרט, שלבי הנפשה כמו 'הנפשת כניסה', 'פעולה' ו'הנפשת יציאה' עבור אובייקטים אחרים בשקף ימשיכו לפעול בזמן שסרט פועל.


הוספת קובץ סרט או שמע לשקפים

כדי להפעיל סרט או שמע בשקפים מרובים, הוסיפו את הקובץ לשקפים עוקבים במצגת.

הוספת קובץ סרט או שמע לשקף ב-iPhone או ב-iPad

 1. בחרו את השקף שממנו אתם רוצים להתחיל את הפעלת קובץ הסרט או השמע והקישו על הלחצן 'הכנס' .
 2. הוסיפו את הקובץ לשקף:
  • כדי להוסיף קובץ מספריית התמונות, הקישו על 'תמונה או סרטון' , אתרו את הקובץ, הקישו עליו ואחר כך הקישו על 'בחר'.
  • כדי להוסיף קובץ מ-iCloud Drive או ממיקום אחר, הקישו על 'הוסף מתוך', אתרו את הקובץ ואחר כך הקישו עליו.
 3. הוסיפו את הקובץ לכל אחד מהשקפים העוקבים שבהם אתם רוצים שהסרט או השמע יפעלו.
 4. בכל אחד מהשקפים, הקישו על קובץ הסרט או השמע כדי לבחור אותם, הקישו על הלחצן 'עיצוב'  ואחר כך הפעילו את ההגדרה 'הפעלה בכל השקפים'.
 5. השביתו את ההגדרה 'הפעלה בכל השקפים' בשקף האחרון שבו אתם רוצים להפעיל את הקובץ.

כשאתם מפעילים את ההגדרה 'הפעלה בכל השקפים' בשקף, הסרט או השמע יפעלו בשקף הבא, גם אם ההגדרה מושבתת בו. למשל, אם אתם רוצים להפעיל סרט תוך כדי הצגת חמישה שקפים אבל לא רוצים שהוא יפעל בשקף השישי, הקפידו להפעיל את האפשרות 'הפעלה בכל השקפים' בארבעת השקפים הראשונים. בשקף החמישי, השביתו את ההגדרה. הסרט ימשיך לפעול בשקף החמישי ויפסיק כשתתקדמו לשקף השישי.

הוספת קובץ סרט או שמע לשקף ב-Mac

השתמשו בקובצי סרטים ושמע בפורמט ש-QuickTime ל-Mac תומך בו. אם אתם לא מצליחים להוסיף או להפעיל קובץ סרט או שמע, נסו להשתמש ב-iMovie, ב-QuickTime Player או ב-Compressor כדי להמיר את הקובץ ל-MPEG-4 (עם סיומת ‎.m4a) עבור שמע או לקובץ QuickTime (עם סיומת mov.) עבור סרט.

 1. הוסיפו את הקובץ לשקף שממנו אתם רוצים שהמדיה תתחיל לפעול:
  • כדי להוסיף קובץ מספריית התמונות או שיר מספריית המוסיקה, לחצו על הלחצן 'מדיה' בסרגל הכלים, לחצו על 'סרטים' או על 'מוסיקה' ואחר כך גררו את הקובץ לשקף.
  • כדי להוסיף קובץ מ-iCloud Drive או ממיקום אחר, לחצו על 'בחר', אתרו את הקובץ ואחר כך לחצו על 'הוסף'.
 2. הוסיפו את הקובץ לכל אחד מהשקפים העוקבים שבהם אתם רוצים שהסרט או השמע יפעלו.
 3. בכל אחד מהשקפים, לחצו על הקובץ כדי לבחור אותו, לחצו על הלחצן 'עיצוב', לחצו על 'סרט' ואחר כך הפעילו את האפשרות 'הפעלת הסרט (השמע) בכל השקפים'. 
 4. השביתו את ההגדרה 'הפעלת הסרט (השמע) בכל השקפים' בשקף האחרון שבו אתם רוצים שהמדיה תופעל.

כשאתם מפעילים בשקף את ההגדרה 'הפעלת הסרט (השמע) בכל השקפים', הסרט או השמע יפעלו בשקף הבא, גם אם ההגדרה מושבתת בו. למשל, אם אתם רוצים להפעיל סרט תוך כדי הצגת חמישה שקפים אבל לא רוצים שהוא יפעל בשקף השישי, הקפידו להפעיל את האפשרות 'הפעלת הסרט בכל השקפים' בארבעת השקפים הראשונים. בשקף החמישי, השביתו את ההגדרה. הסרט ימשיך לפעול בשקף החמישי ויפסיק כשתתקדמו לשקף השישי.

שימוש בפריסות שקף

ניתן גם להוסיף קובצי סרט או שמע לפריסת שקף ואז להחיל את פריסת השקף על שקפים אחרים. קובצי סרט או שמע יפעלו בכל השקפים העוקבים המבוססים על אותה פריסת שקף. כך תוכלו ליצור רקעים בתנועה ולהבטיח הפעלה חלקה והתאמה מושלמת במעבר בין שקפים.


התאמת עוצמת הקול של קובץ הסרט או השמע עבור כל שקף

ניתן להגדיר את עוצמת הקול של קובץ סרט או שמע בכל שקף בנפרד ב-Mac, או של קובץ שמע ב-iPhone או ב-iPad. למשל, ייתכן שתרצו להנמיך את עוצמת הקול בשקף שבמהלך הצגתו אתם מדברים, ולהגביר אותה בשקף שבו אינכם מדברים.

התאמת עוצמת הקול של קובץ שמע ב-iPhone או ב-iPad

 1. בשקף שבו אתם רוצים לבצע את ההתאמה, הקישו על קובץ השמע.
 2. הקישו על הלחצן 'עיצוב' , הקישו על 'שמע' ואחר כך גררו את המחוון 'עוצמת שמע'.

התאמת עוצמת הקול של סרט או קובץ שמע ב-Mac

 1. בחרו בקובץ הסרט או השמע בשקף, לחצו על הלחצן 'עיצוב'  ואחר כך לחצו על 'סרט' או על 'שמע'.
 2. גררו את המחוון 'עוצמת שמע'.


התאמת הגדרות אחרות ושימוש במעברים בהפעלת סרט במספר שקפים

אתם יכולים להתאים את המיקום, הגודל והסיבוב של הסרט בשקפים שונים. כמו כן, אם אתם משתמשים במעברים אחרים, הסרט ימשיך לפעול בשלבי הכניסה והיציאה של המעבר.

כשסרט מופעל במספר שקפים, הנפשות מסוימות יכולות ליצור אפקטים מעניינים. כשאתם משתמשים ב'העברה חכמה' כהנפשת מעבר, הסרט ממשיך לפעול, ומתרחב כך שכל השקף מתמלא בזמן התקדמות המצגת משקף אחד לשני.

אם הסרט או השמע אינם פועלים בין שקפים, ודאו שיש התאמה של הגדרות מסוימות בכל השקפים.


הפעלה בין שקפים כשיש הערות מציג/ה ארוכות

הפעלת סרט בין שקפים יכולה לסייע כשיש לכם הערות מציג/ה ארוכות שחורגות מהשטח שלהן ב'צג המציג/ה'. על ידי שכפול שקף עם סרט מספר פעמים ופיצול הערות המציג/ה בין השקפים האלה, תוכלו ללחוץ כדי להראות את מקטע ההערות הבא בזמן שהסרט ממשיך לפעול בצורה חלקה, בלי קשר לסוג המעבר שבו נעשה שימוש.


אם אינכם מצליחים להפעיל את הסרט או את השמע בין שקפים

אם אינכם מצליחים להפעיל את הסרט בין שקפים, בדקו את ההגדרות הבאות בכל אחד מהשקפים שבהם אתם רוצים שהקובץ יפעל:

 • הגדרת 'חזרה' ('ללא', 'לולאה', 'שרשר אחורה וקדימה') עבור הסרט חייבת להיות זהה בכל השקפים.
 • הגדרת 'חיתוך' חייבת להיות זהה בכל השקפים (ב-Mac בלבד).
 • אם יש לכם הנפשת יציאה בשקף אחד והנפשת כניסה בשקף הבא, הסרט לא יפעל במעבר בין שקפים.
תאריך פרסום: