כיצד לבצע שיחת ועידה מה-iPhone

אם המפעיל שלכם תומך בכך, תוכלו לבצע שיחת ועידה עם עד חמישה אנשים ב-iPhone.

מספר המשתתפים בשיחת ועידה וכן היכולת להוסיף, למזג או לנתק מתקשרים מסוימים, תלויים במפעיל שלכם. פנו אל המפעיל שלכם לקבלת מידע נוסף על האפשרויות עבור שיחת ועידה.

כיצד להתחיל שיחת ועידה

  1. חייגו לאדם הראשון והמתינו לחיבור השיחה.
  2. הקישו על 'הוסף שיחה' לחצן הפלוס .
  3. חייגו לאדם השני והמתינו לחיבור השיחה. 
  4. הקישו על 'מזג שיחות' לחצן מיזוג השיחות.
  5. שתי השיחות יתמזגו לשיחת ועידה. כדי להוסיף עוד אנשים, חזרו על שלבים 2 עד 4. אם אינכם רואים את האפשרות להוספת שיחה, ייתכן שהגעתם למגבלת המשתתפים שקבע המפעיל שלכם.

רק האדם שהתחיל את שיחת הוועידה יכול לראות את שמות כל המשתתפים. אבל אם משתתף בשיחה מוסיף אדם אחר, הוא יוכל לראות את שם האדם שהוא הוסיף ואת שם האדם שהתחיל את השיחה.

אם אינכם רואים את האפשרות למזג שיחה, ייתכן שהמפעיל שלכם לא תומך בה. פנו אל המפעיל שלכם לקבלת מידע נוסף על שיחות ועידה.

בנוסף לביצוע שיחת ועידה ב-iPhone, תוכלו להשתמש גם ב-'FaceTime קבוצתי' כדי לדבר עם מספר אנשים בו-זמנית.

כיצד להוסיף שיחה נכנסת

אם אתם משתתפים בשיחת ועידה ומישהו מתקשר אליכם, כך תוכלו להוסיף אותו:

  1. הקישו על 'החזק/י וקבל/י'.
  2. המתינו לחיבור השיחה ואז הקישו על 'מזג שיחות'  .

אם אינכם רואים את האפשרות למזג שיחות, ייתכן שהשיחה הנוכחית או שהמפעיל שלכם לא תומכים בה.

 

כיצד להסיר משתתף

  1. בזמן שיחת הוועידה, הקישו על הלחצן 'מידע' .
  2. הקישו על 'סיים' לצד האדם שתרצו להסיר.

אם אינכם רואים את האפשרות להסיר מתקשר, ייתכן שהשיחה הנוכחית או שהמפעיל שלכם לא תומכים בה.

תאריך פרסום: